Sökning: "Diamanto Politis"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Diamanto Politis.

 1. 1. Entrepreneurship, Career Experience and Learning - Developing Our Understanding of Entrepreneurship as an Experiential Learning Process

  Författare :Diamanto Politis; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; management; Företagsledning; Management of enterprises; entrepreneurial knowledge; experiential learning; Entrepreneurial learning; career experience;

  Sammanfattning : Why are some individuals more successful in recognizing and exploiting new venture opportunities than others? The common view is that successful entrepreneurs have acquired and developed specific types of knowledge through their previous career experiences, which in turn facilitate their involvement in the entrepreneurial process from opportunity recognition to opportunity exploitation. If this is true, how can we understand the learning mechanisms that underlie this experiential learning process? The overall purpose of this dissertation is to develop concepts that enhances our understanding of entrepreneurship as an experiential learning process, and based on this development to empirically test a conceptual framework that explains how individuals develop entrepreneurial knowledge through experiences acquired in their careers. LÄS MER

 2. 2. Entrepreneurship, career experience and learning : developing our understanding of entrepreneurship as an experiential learning process

  Författare :Diamanto Politis; Richard Harrison; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial Learning; Career Experience; Experimental Learning; Entrepreneurial Knowledge;

  Sammanfattning : Why are some individuals more successful in recognizing and exploiting new venture opportunities than others? The common view is that successful entrepreneurs have acquired and developed specific types of knowledge through their previous career experiences, which in turn facilitate their involvement in the entrepreneurial process from opportunity recognition to opportunity exploitation. If this is true, how can we understand the learning mechanisms that underlie this experiential learning process? The overall purpose of this dissertation is to develop concepts that enhances our understanding of entrepreneurship as an experiential learning process, and based on this development to empirically test a conceptual framework that explains how individuals develop entrepreneurial knowledge through experiences acquired in their careers. LÄS MER

 3. 3. Students in Academic Entrepreneurship : Entrepreneurship Education and Key Actors Facilitating Student Start-ups in the University Context

  Författare :Eva Berggren; Jeaneth Johansson; Diamanto Politis; Einar Rasmussen; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Student entrepreneurs; academic entrepreneurship; university spin-offs; student start-up; entrepreneurship education;

  Sammanfattning : The ongoing discussion about academic research not being sufficiently commercialized has overlooked the individual actors in the university context, not least students as potential entrepreneurs. The purpose of this thesis is to enhance our understanding of student entrepreneurs by exploring how entrepreneurship education and key actors in the university context facilitate the formation of student start-ups. LÄS MER

 4. 4. Interorganisatoriska lärandenätverk för chefer från små och medelstora företag

  Författare :Pontus Bergh; Maj-Britt Johansson Lindfors; Diamanto Politis; Umeå universitet; []
  Nyckelord :interorganisatoriska lärandenätverk; SME; läranderesultat; lärandesituation;

  Sammanfattning : Målet med föreliggande studie är att skapa en ökad förståelse för chefers lärande i konstruerade interorganisatoriska lärandenätverk. Studien kan bidra till utvecklingen av både praktik och teori. På praktisk nivå kan resultaten ligga till grund för beslut om deltagande i lärandenätverk samt hur man kan konstruera dessa nätverk. LÄS MER