Sökning: "Entrepreneurial Learning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden Entrepreneurial Learning.

 1. 1. Entrepreneurship, Career Experience and Learning - Developing Our Understanding of Entrepreneurship as an Experiential Learning Process

  Detta är en avhandling från SIRE, Halmstad University

  Författare :Diamanto Politis; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial Learning; Career Experience; Experimental Learning; Entrepreneurial Knowledge; management; Företagsledning; Management of enterprises; entrepreneurial knowledge; experiential learning; Entrepreneurial learning; career experience;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varför är vissa individer bättre på att identifiera och exploatera nya affärsmöjligheter än andra? Ett antagande som ofta lyfts fram är att framgångsrika entreprenörer förväntas ha utvecklat specifika kunskaper genom tidigare karriärerfarenhet, vilket i sin tur främjar deras entreprenörskap. Om detta antagande stämmer, hur kan vi förstå denna erfarenhetsbaserade lärprocess? Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla begrepp som ökar vår förståelse för entreprenörskap som en erfarenhetsbaserad lärprocess, och baserat på detta empiriskt testa ett konceptuellt ramverk som förklarar hur individer skapar entreprenöriell kunskap genom karriärerfarenhet. LÄS MER

 2. 2. Towards Entrepreneurial Engineering Pedagogy: Exploring the Unsettled Trajectories of Entrepreneurial Projects

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Oskar Hagvall Svensson; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; project-based learning; engineering education; situated learning; pedagogical models; scaffolding;

  Sammanfattning : Background: Contemporary perspectives on engineering education have featured repeated calls for development of entrepreneurial ways of practicing engineering among engineering graduates, and entrepreneurial engineering pedagogy has recently become a burgeoning research topic. Previous work on entrepreneurial engineering pedagogy has proposed engaging students in self-directedly framing and tackling of real-world projects, in connection to external stakeholders. LÄS MER

 3. 3. Entrepreneurial Methods

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Yashar Mansoori; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurial methods; theory and practice; learning; uncertainty; method perspective;

  Sammanfattning : The interest in approaches for creating new ventures has been amplified by a recent surge in practitioner-driven entrepreneurial methods. Entrepreneurship education programs in prestigious institutions as well as prominent incubators and accelerators have started adopting these methods. LÄS MER

 4. 4. An Entrepreneurial Mindset Self-Regulating Mechanisms for Goal Attainment

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Ida Lindh; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; entrepreneurial learning; self-regulated learning; entrepreneurship education; entrepreneurial mindset; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Comprised of a cover story and five separate but interrelated articles, this dissertation explores entrepreneurial learning. By connecting multiple theoretical perspectives, reviewing extant literature, using four qualitative datasets, and building theory inductively, the articles explain components to and mechanisms of entrepreneurial learning. LÄS MER

 5. 5. Career as an experiential learning voyage Development of experiential assessment methodology in a lifelong learning context

  Detta är en avhandling från Umeå : Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Jens Graff; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Experiential learning; competence; recruitment; assessment methodology; lifelong learning; lifewide learning; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This research is in the management discipline, more specifically in human resource management concerned with staffing. It examines a relatively new phenomenon: career changes by a special cadre of individuals who have advanced education and training, perhaps a doctoral degree in sciences, humanities, or engineering, and who, at the dusk of their careers, became entrepreneurial and strive to switch from an executive position in business to an academic post or vice versa. LÄS MER