Sökning: "Childress"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Childress.

 1. 1. Bioethics Across Borders An African Perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Chikezie Onuoha; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Ethics; bioethics; pluralism; common morality; ethics; Beauchamp; Childress; Engelhardt; Kekes; Igbo; Africa; culture; worldview; solidarity; community; illness; medical care; Etik; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : Bioethics deals with the ethical problems arising from the developments in life sciences and biotechnologies. Western autonomy-based philosophical framework has dominated the approach of mainstream Bioethics. LÄS MER

 2. 2. Paternalism in general practice - physician's power and patient's autonomy

  Detta är en avhandling från Stefan Bremberg, Nyborgsvägen 15 B, SE-252 21 Helsingborg, Sweden or Dep. of Medical Ethics, St Gråbrödersg 16, SE-222 22 Lund, Sweden

  Författare :Stefan Bremberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autonomy; Attitudes; interview; justification; medical benefit; paternalism; questionnaire; General practice; medicinsk utbildning; medical training; Allmän medicinsk utövning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Paternalism i allmänläkarens vardag - om läkarens makt och patientens rätt till självbestämmande. I mitt vardagliga arbete som allmänläkare möter jag patienter med olika symtom och sjukdomar. LÄS MER