Sökning: "medical care"

Visar resultat 1 - 5 av 4411 avhandlingar innehållade orden medical care.

 1. 1. Tinkering Care Moves Senior Home Care in Practice

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Cultural Anthropology and Ethnology

  Författare :Peter A. Lutz; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; care moves; tinkering; senior home care; Sweden; United States; Vårdvetenskap; Caring Sciences; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Etnologi; Ethnology; Health Care Research; Hälso- och sjukvårdsforskning; Human-Computer Interaction; Människa-dator interaktion; Medical Informatics; Medicinsk informatik;

  Sammanfattning : This dissertation builds on the current anthropological studies of care relations in practice. It draws inspiration from science and technology studies (STS) and postfeminist technoscience. A qualitative ethnographic approach grounds the empirical data collection and analysis. LÄS MER

 2. 2. From novice towards self-care expert  studies of self-care among persons using advanced medical technology at home 

  Detta är en avhandling från Linköping : Department of Medical and Health Sciences, Linköping University

  Författare :Angelika Fex; Högskolan Väst.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing science; Vårdvetenskap; Home care services; Self care; Technology; medical; Dependent-care; Health; Hermeneutics; Home dialysis; Home ventilator; Long-term oxygen; Next of kin; Phenomenology; Transition; Egenvård; Medicinsk teknik; MEDICINE; MEDICIN; health; hermeneutics; home dialysis; home ventilator; long-term oxygen; next of kin; phenomenology; transition;

  Sammanfattning : The use of advanced medical technology at home has increased in most industrialized countries. The overall aim of this thesis was to develop knowledge of self-care and transition and issues that influence daily life and health among persons using advanced medical technology at home. LÄS MER

 3. 3. COMPETENCE AND COMMUNICATION Do Not Resuscitate Decisions in Cancer Care

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mona Pettersson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; DNR decisions; do not resuscitate; end-of-life; hematology; oncology; cancer care; medical ethics; nursing ethics; ethical conflicts of interest; communicative ethics; ethical values; ethical competence; palliative care; nurses; physicians; moral distress.; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Within cancer care, do not resuscitate (DNR) decisions are frequently made. DNR decisions can be ethically difficult and lead to conflicts of interest and disagreements within the medical team. LÄS MER

 4. 4. Non-invasive imaging for improved cardiovascular diagnostics Shear wave elastography, relative pressure estimation, and tomographic reconstruction

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :David Marlevi; KTH.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk teknologi; Medical Technology; Medical imaging; Cardiovascular disease; Atherosclerosis; Hemodynamics; Ultrasound; Shear Wave Elastography SWE ; Magnetic Resonance Imaging MRI ; 4D flow MRI; Relative Pressure; Virtual Work-Energy; micro-Computed Tomography micro-CT ; Tomographic reconstruction; Pre-clinical imaging; Medicinsk avbildning; Hjärt-kärlsjukdomar; Ateroskleros; Hemodynamik; Ultraljud; Skjuvvågselastografi SWE ; Magnetresonanstomografi MRI ; 4D flödes-MRI; Tryckfall; Virtuellt flöde; mikro-Datortomografi mikro-CT ; Tomografisk rekonstruktion; Preklinisk avbildning;

  Sammanfattning : Medicinsk avbildning utgör idag en central del av modern klinisk diagnostik, och bildgivande diagnostikverktyg har kommit att i grunden förändra sättet på vilket dagligt kliniskt arbete utförs. Medicinsk bildteknik används också i stor utsträckning inom hjärt-kärldiagnostik, och i takt med att nya tekniker utvecklas kan förfinad information inhämtas: ultraljudsbaserad elastografi möjliggör avbildning av vävnaders mekaniska egenskaper, fyrdimensionella blodflödesmönster kan kartläggas genom 4D flödes-magnetresonanstomografi (MRI), och mikro-Datortomografi (mikro-CT) möjliggör preklinisk avbildning i mikrometerupplösning. LÄS MER

 5. 5. Children's participation in decision-making in health care

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Ingrid Runeson; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ideology; epistemology; aesthetics; metaphysics; Systematic philosophy; ethics; influencing factors; participation in decision-making; need; health care; Children; parents; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : The main purpose was to investigate children's participation in the decision-making processes in health care. Twenty-four children (0-18 år)admitted to hospital, their parents, and the staff present were observed during totally 135 hours in order to (i) identify the children's needs, (ii) their participation in the decision-making processes, and (iii) their parents' participation. LÄS MER