Sökning: "Sverker Jönsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sverker Jönsson.

 1. 1. Straffansvar och modern brottslighet. En idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer

  Författare :Sverker Jönsson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; corporate criminal responsibility; criminal law; corporate crime; corporations; folklore; ideological individualism; industrialization; legal persons; supernatural beings; mediated action; white collar crime; straffrätt;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explore critically the idea of corporate criminal responsibility. The criminal responsibility of corporations is constructed as a criminal responsibility of legal persons. LÄS MER

 2. 2. Autobiographical Memory : Depending on sensory retrieval cue and gender

  Författare :Kristina Petersén Karlsson; Fredrik Jönsson; Johan Willander; Sverker Sikström; Jonathan Koppel; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autobiographical memory; sensory retrieval cues; age distribution; phenomenological ratings; latent semantic analysis LSA ; linguistic inquiry word count LIWC ; gender differences; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : In my thesis I raised two questions: Does autobiographical memory differ i) depending on the sensory retrieval cue (Study I and II)? and ii) depending on gender (Study III)?Concerning retrieval cues, three unimodal cues (i.e., photographs, naturalistic sounds and odors) and one multimodal cue (i.e. LÄS MER