Sökning: "Cadmium"

Visar resultat 1 - 5 av 111 avhandlingar innehållade ordet Cadmium.

 1. 1. Mechanisms behind Cadmium-Induced Teratogenicity

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Estíbaliz López Fernández de Villaverde; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Toxicology; Cadmium; Teratogenesis; Exencephaly; Mechanisms; Toxikologi; PHARMACY Toxicology; FARMACI Toxikologi;

  Sammanfattning : Heavy metals polluting our environment cause concern for developing organisms. Among them, cadmium with extremely slow elimination from the body, causes lower birth weight in humans but has not been classify as a human teratogen. Studies in different laboratory animals have shown that cadmium indeed is a potent teratogen. LÄS MER

 2. 2. Bioavailability of cadmium in food : influence of cadmium binding components

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ylva Lind; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Genetic variability and cadmium metabolism and toxicity

  Detta är en avhandling från Division of Occupational and Environmental Medicine

  Författare :Gerda Rentschler; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cadmium; polymorphism; TFRC; SLC39A8; SLC39A14; MT1A;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA Kadmium är en giftig metall vilken finns i mat som vi rekommenderas äta mycket av, exempelvis sädesprodukter, grönsaker och skaldjur. Våra matjordar är kontaminerade med kadmium och föroreningen kommer att kvarstå under mycket lång tid framöver. LÄS MER

 4. 4. Reproductive toxicology of endocrine disruptors effects of cadmium, phthalates and phytoestrogens on testicular steroidogenesis

  Detta är en avhandling från Umeå : Molekylärbiologi (Teknisk-naturvetenskaplig fakultet)

  Författare :David Gunnarsson; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Endocrine disruptors; reproductive toxicology; cadmium; phthalates; DEHP; MEHP; phytoestrogens; steroidogenesis; testosterone; Leydig cell; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi;

  Sammanfattning : A number of investigations during the last two decades describe adverse trends in male reproductive health, which have been proposed to be caused by environmental factors with endocrine disrupting properties. In contrast to many other toxicants, endocrine disruptors often do not show linear dose-response relationships typical of those found in traditional toxicological studies. LÄS MER

 5. 5. Prospective and longitudinal human studies of lead and cadmium exposure and the kidney

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Johan Nilsson Sommar; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cadmium; end-stage renal disease; kidney; lead; longitudinal; matched case-control; mixed effects; prospective; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin;

  Sammanfattning : Cadmium and lead accumulate in humans and can have toxic effects. Exposure to cadmium is well known to cause kidney damage. Cadmium binds to metallothioneins, proteins that play a role in cadmium transport. LÄS MER