Sökning: "BARTER"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet BARTER.

 1. 1. Relationer i ett samiskt samhälle en studie av skötesrensystemet i Gällivare socken under första hälften av 1900-talet

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet

  Författare :Åsa Nordin; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sami history; reindeer herding; reindeer herders; farmers; skötesrenar; relations; industrialisation; legislation; societal changes; social and economic factors; reciprocity; barter;

  Sammanfattning : This dissertation is an analysis of the relations between reindeer herding Sami and settled non-Sami in Gällivare parish, Swedish Lapland, 1898-1940. The focus of the dissertation is on the system of skötesrenar, the practice of reindeer belonging to non-Sami being herded by Sami and the subsequent contacts between the two groups. LÄS MER

 2. 2. Asine and the Argolid in the Late Helladic III Period : A Socio-Economic Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Birgitta Sjöberg L.; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; BARTER; CENTRALISATION; CHAMBER TOMBS; EXCAHNGE; HIERARCY; HOUSES; INTRA-REGIONAL; LINEAR B; MARKET; PALACE; PRODUCTION; RECIPROCITY; SETTLEMENT SYSTEM; STATUS; STORAGE; THOLOS; WEALTH; WORKSHOP; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; Classical Archaeology and Ancient History; Antikens kultur och samhällsliv;

  Sammanfattning : The Late Helladic era of Greek prehistory has long held a fascination with archaeologists and scholars of Mediterranean ancient history. In the Argolid, which forms the north-eastern part of the Peloponnese, much attention has focused on palatial sites such as Mycenae and Tiryns. LÄS MER

 3. 3. The Soapstone Birds of Great Zimbabwe Archaeological Heritage, Religion and Politics in Postcolonial Zimbabwe and the Return of Cultural Property

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Edward Matenga; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; soapstone Birds; Great Zimbabwe; archaeological heritage; cultural property; return of cultural property; cultural symbols; cultural rights; postcolonial theory; western hegemonic discourse; authorized heritage discourse AHD ; nationalism; fait accompli; natural justice; collecting; materiality theory; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : At least eight soapstone carvings of birds furnished a shrine, Great Zimbabwe, in the 19th century. This large stonewalled settlement, once a political and urban centre, had been much reduced for four centuries, although the shrine continued to operate as local traditions dictated. LÄS MER

 4. 4. Managing a cross-institutional setting a case study of a Western firm's subsidiary in the Ukraine

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Peter Hultén; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary Spanning; Consonance; Cross-Institutional; Dissonance; Filtering; Filtering Conditions; Identity Identification; Institutional Influence; Networks; Norms; Post-Soviet Market; Power; Screening; Socialisation; Vacuum; Företagsetablering; Ukraina; Nätverksplanering; Multinationella företag; Dotterbolag; Postkommunism;

  Sammanfattning : This study explores the development of a Western firm's subsidiary in the Ukraine and sets out to contribute to the theoretical development about the managing of subsidiaries in the Post-Soviet market. The cross-institutional approach to analyse the subsidiary has been adopted to explore influence from the institutional setting of the parent firm and from local institutions. LÄS MER

 5. 5. Tvinga verkligheten till innebörd : studier i Kjell Espmarks lyrik fram till och med Sent i Sverige

  Detta är en avhandling från Department of Comparative Literature, Lund University

  Författare :Daniel Sandström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; tradition; alienation; Gunnar Ekelöf; Epiphany; symbolism; T.S Eliot; post-War poetry; existentialism; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Framställningen är kronologiskt upplagd och uppdelad i två steg. Första delen av studien behandlar perioden från 1948-1961 och synar Kjell Espmarks envetna strävan efter en självständig poetik från gymnasieskriverierna fram till och med de tre första diktsamlingarna, Mordet på Benjamin (1956), Världen genom kameraögat (1958) och Mikrokosmos (1961). LÄS MER