Sökning: "RECIPROCITY"

Visar resultat 1 - 5 av 110 avhandlingar innehållade ordet RECIPROCITY.

 1. 1. Fairness, Reciprocity and Inequality: Experimental evidence from South Africa

  Författare :Martine Visser; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inequality; cooperation; punishment; public goods; experimental economics; social norms; inequality aversion; altruism; reciprocity; stake size; social capital; South Africa;

  Sammanfattning : This thesis consists of six papers, related to artifactual field experiments, conducted in South Africa. The main focus of the thesis is the effect of different forms of heterogeneity on cooperation and punishment within groups. LÄS MER

 2. 2. Elderly South Africans' in transition : the daily life circumstances, beliefs concerning health and illness and the influences on caring and family structure

  Författare :Doris Bohman; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activities of daily living; Aged; Changing society; Elderly; Ethnography; Family; Health and illness beliefs; Interpretive phenomenology; Keeping normality; Modernization; Reciprocity; South Africa; Tradition; Transition; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Activities of daily living; changing society; Elderly; Ethnography; Keeping normality; South Africa; health and illness beliefs; interpretive phenomenology; transition; aged; family; modernization; reciprocity; tradition;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to shed light on different aspects of elderly South Africans experiences in a transitional period in order to reach culturally contextual knowledge within gerontological care. The research objectives were to: identify and describe daily life and related concerns and interests as expressed by a group of elderly (I), illuminate how a group of elderly South Africans experience being old in a transitional period (II), study how a group of aged South Africans and their family members describe their intergenerational relations in a transitional period i. LÄS MER

 3. 3. Från kombifeminism till rörelse : Kvinnlig serbisk organisering i förändring

  Författare :Sanja Obrenovic Johansson; Ali Hajighasemi; Eva Schmitz; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Women’s organizations; aid; domestic donors; Kvinna till Kvinna; Sida; gift; reciprocity; power; dependency; trust; mistrust; Belgrade; Stockholm; Kvinnoorganisationer; bistånd; gåva; reciprocitet; makt; tillit; misstro; sociala rörelser; kollektiv identitet; Belgrad; Stockholm; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study is about seven women’s organizations in Belgrade, Serbia and their relations to domestic and international donors during the period 2003-2006. My main research questions focus on their choices of either domestic or international cooperation partners. LÄS MER

 4. 4. Relationer i ett samiskt samhälle : en studie av skötesrensystemet i Gällivare socken under första hälften av 1900-talet

  Författare :Åsa Nordin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sami history; reindeer herding; reindeer herders; farmers; skötesrenar; relations; industrialisation; legislation; societal changes; social and economic factors; reciprocity; barter;

  Sammanfattning : This dissertation is an analysis of the relations between reindeer herding Sami and settled non-Sami in Gällivare parish, Swedish Lapland, 1898-1940. The focus of the dissertation is on the system of skötesrenar, the practice of reindeer belonging to non-Sami being herded by Sami and the subsequent contacts between the two groups. LÄS MER

 5. 5. PROFESSION OCH EXISTENS : En hermeneutisk studie av asymmetri och ömsesidighet i sjuksköterskors möten med svårt sjuka patienter

  Författare :Marja Schuster; Göran Linde; Bengt Kristensson Uggla; Bernt Gustavsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional encounter; asymmetry; reciprocity; the self; the other; hermeneutics; friendship; love; touch; nursing; caring; suffering; Education; Pedagogik; hermeneutic; professional encounter;

  Sammanfattning : Profession and Existence. A Hermeneutical Study of Asymmetry and Reciprocity in Nurses Encounters with Severely Ill PatientsThe purpose of this study is to investigate how nurses constitute themselves in encounters with severely ill suffering patients. LÄS MER