Sökning: "Anne-louise Bergh"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anne-louise Bergh.

 1. 1. Sjuksköterskors patientundervisande arbete : Ett otydligt fält

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Anne-Louise Bergh; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nurse; manager; patient education; teaching; information; pedagogical; critical discourse analysis; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis is to explore, describe and critically assess conditions for nurses’ patient education work. This was carried out in two stages. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors patientundervisande arbete - Ett otydligt fält

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Anne-Louise Bergh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nurse; manager; patient education; teaching; information; pedagogical; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : ABSTRACT Aim: The overall aim of this thesis is to explore, describe and critically assess conditions for nurses’ patient education work. This was carried out in two stages. LÄS MER