Sökning: "pedagogical"

Visar resultat 1 - 5 av 842 avhandlingar innehållade ordet pedagogical.

 1. 1. Stärkt pedagogiskt ledarskap Rektorer granskar sin egen praktik

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anette Forssten Seiser; Anders Arnqvist; Åsa Söderström; Michael Uljens; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogical leadership; principal; educational leadership; school improvement; action research; practice theory; practice architecture; students´ outcome; Pedagogiskt ledarskap; rektor; skolledarskap; skolförbättring; aktionsforskning; praktikteori; praktikarkitekturer; elevresultat; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the study is to generate knowledge about principals´ pedagogical leadership practice. Furthermore, the study aims at generate knowledge of what is happening in a joint action research practice when principals explore a pedagogical leadership. LÄS MER

 2. 2. Förskolans pedagogiska praktik Ett verksamhetsperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, Umeå universitet

  Författare :Kenneth Ekström; Anders Garpelin; Lisbeth Lundahl; Anne-Lise Arnesen; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical practice; childcare; preschool education; learning; rearing; preschool working teams; preschool teachers; childminders; working conditions; societal changes; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Since 1960s, preschools have been important parts both of Swedish welfare and of labour market policies. The preschool thus constitutes a very important site for rearing and educating young children. LÄS MER

 3. 3. Embodied Pedagogical Agents: From Visual Impact to Pedagogical Implications

  Detta är en avhandling från Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

  Författare :Magnus Haake; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; masculinity; role modelling; cognitive styles; stereotypes; education; pedagogical implications; visual style; virtual characters; visual design; Virtual pedagogical agents; femininity; gender; androgynities;

  Sammanfattning : Embodied pedagogical agents – visually represented, computer generated characters in pedagogical roles, such as virtual instructors, mentors and learning companions – populate the digital society in increasing numbers. They are found in educational programmes from preschool to university, as well as in broader educational contexts in the form of medical counsellors, virtual health coaches, information guides, etc. LÄS MER

 4. 4. ICT and learning in teacher education The social construction of pedagogical ICT discourse and design

  Detta är en avhandling från Umeå : Interaktiva medier och lärande (IML), Umeå universitet

  Författare :Carina Granberg; Brian Hudson; Gun-Marie Frånberg; Avril Loveless; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher education; ICT; Social construction; discourse; design; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Background In recent decades, system-wide policies and substantial resources have been directed towards enhancing the use of ICT in learning contexts. This development can be observed at international and national levels. LÄS MER

 5. 5. Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Elisabeth Lindgren Eneflo; Catharina Nyström Höög; Monika Vinterek; Polly Björk Willén; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogical documentation; preschool; discursive psychology; interpretative repertoires; ideological dilemmas; educational work; pedagogisk dokumentation; förskola; diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; ideologiska dilemman; pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Pedagogical documentation is a certain procedure for documenting that, in recent years, has been embraced in several Swedish preschools. Teachers document children’s actions and conversations usually by photos or video recordings. This documentation is to be used for a pedagogical purpose. LÄS MER