Sökning: "manager"

Visar resultat 1 - 5 av 230 avhandlingar innehållade ordet manager.

 1. 1. Manager and Civil Servant: Exploring actors' taken-for-granted assumptions in public administration

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Tom S. Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business administration; Public Sector Reforms; Management; Civil Service; Taken-for-granted assumptions; Institutional Theory; Structuration Theory; Public Sector Reform; Taken-for-granted Assumptions;

  Sammanfattning : Manager och Civil Servant är en utforskning av aktörers förgivet tagna antaganden vilka styr uppfattningar kring hur offentlig förvaltning ska ske i samtida välfärdsstater. Det hävdas att mer än 30 år av pågående och riktade reformer gentemot den offentliga förvaltningen har orsakat dilemman att uppstå. LÄS MER

 2. 2. Predicting who stays or leaves after the acquisition: Target’s top manager turnover

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Keivan Aghasi; KTH.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Acquisition; CEO turnover; TMT turnover; coordination; Founder-CEO; Similarity attraction; Diversity;

  Sammanfattning : In acquisition of high-tech and knowledge intensive firms, scholars have paid special attention to top managers’ status after the deal. Literature suggests that these managers in particular CEOs if kept in post-acquisition provide coordination capacity for the acquirer to transfer the knowledge and technology from the target to the acquirer while minimizing the disruptive effect of post-acquisition integration process. LÄS MER

 3. 3. Managerial work and learning in small firms

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers University of Technology

  Författare :Henrik Florén; Högskolan i Halmstad.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Managerial learning; Managerial work; Managerial behavior; Owner-manager; Small firms; Direct observations; direct observation; small firms; managerial behaviour; owner-manager; managerial work; managerial learning;

  Sammanfattning : This thesis deals with how managerial work sets the agenda for managerial learning in small firms. Although studies of learning in organizations are numerous, research on managerial learning in the small-firm context is limited. LÄS MER

 4. 4. The Public Sector Middle Manager: The Puppet who Pulls the Strings?

  Detta är en avhandling från Wi

  Författare :Mai-Brith Schartau; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mellanledare implematation rektorer hemtjänst handlingsfrihet kommuner; Förhandlingar; Förvaltningspolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors patientundervisande arbete : Ett otydligt fält

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Anne-Louise Bergh; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Människan i vården; Människan i vården; nurse; manager; patient education; teaching; information; pedagogical; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis is to explore, describe and critically assess conditions for nurses’ patient education work. This was carried out in two stages. LÄS MER