Sökning: "Anita Hjälme"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anita Hjälme.

  1. 1. Kan man bli klok på läsdebatten? : Analys av en pedagogisk kontrovers : [analysis of a pedagogical controversy]

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Anita Hjälme; Uppsala universitet.; [1999]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Reading; beginning reading; initial reading instruction; reading debate; reading research; scientifically-based controversy; controversy analysis; dyslexia; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The overall question for this dissertation is: Why is it that scholars and experienced teachers take part in a controversy on initial reading instruction with such intensity and anger?This study focuses on the reading controversy as it appears in three polarized debates in a Swedish teachers' magazine, Lärartidningen/Svensk Skoltidning, 1977-78, 1981 and 1986.The backgrounds to the controversy in the U. LÄS MER