Sökning: "reading instruction"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden reading instruction.

 1. 1. Reading ability of Latvian students : results from an international study

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institute of International Education, Stockholm University

  Författare :Indra Dedze; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading literacy; reading ability; reading instruction; word recognition; voluntary reading; home background; Latvia; International Education; internationell pedagogik;

  Sammanfattning : Reading literacy is becoming a crucial skill for the success in the modern society. Since Latvia is an industrialized country, with a relatively small population, it is of a crucial importance that the educational system produces well literate people. LÄS MER

 2. 2. Kan man bli klok på läsdebatten? : Analys av en pedagogisk kontrovers : [analysis of a pedagogical controversy]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anita Hjälme; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Reading; beginning reading; initial reading instruction; reading debate; reading research; scientifically-based controversy; controversy analysis; dyslexia; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall question for this dissertation is: Why is it that scholars and experienced teachers take part in a controversy on initial reading instruction with such intensity and anger?This study focuses on the reading controversy as it appears in three polarized debates in a Swedish teachers' magazine, Lärartidningen/Svensk Skoltidning, 1977-78, 1981 and 1986.The backgrounds to the controversy in the U. LÄS MER

 3. 3. Reading nature developing ecological literacy through teaching

  Detta är en avhandling från Norrköping : Swedish National Graduate School in Science and Technology Education

  Författare :Ola Magntorn; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Readiing nature; Ecology; Outdoor studies; Teaching;

  Sammanfattning : In this study the concept reading nature and its contribution to science education is discussed. Some scientific concepts relevant for reading nature are defined. Reading nature has to do with the ability to recognise organisms and relate them to other organisms and to material cycling and energy flow in the specific habitat which is to be read. LÄS MER

 4. 4. Reading skills among students of Iimmigrant origin in Stockholm

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ. i Sth., Inst. för internationell pedagogik

  Författare :Ulf Fredriksson; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; students of immigrant origin; reading; bilingual reader; immigration; language; culture; mother tongue instruction; reading in the mother tongue; tests; Literacy; Immigrants; Läskunnighet; Invandrarungdomar; Sverige; Stockholm; Invandrare;

  Sammanfattning : I Stockholm utgör elever med invandrarbakgrund ungefär en fjärdedel av alla elever. Läsning är en central färdighet av betydelse för elevers möjligheter att lyckas i skolan. LÄS MER

 5. 5. Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3

  Detta är en avhandling från Holmbergs

  Författare :Karin Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogy and didactics; Humaniora; Humanities; teacher research; primary elementary school; scaffolding; discussions of literature; reading log; reading strategies; The teaching of literature; Community of readers; envisionments; Pedagogik; didaktik; Teacher education; Lärarutbildning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; community of readers; envisionment-building classroom; the teaching of literature; reading together; scaffolding in reading instruction;

  Sammanfattning : När yngre skolelevers läsning i skolan uppmärksammas är det oftast olika läsmetoder som undersöks och diskuteras. I denna avhandling står emellertid yngre elevers läsning av skönlitteratur i centrum. I ett klassrum där olika litteraturpedagogiska redskap används undersöks litteraturarbetets möjligheter. LÄS MER