Sökning: "reading instruction"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden reading instruction.

 1. 1. Reading ability of Latvian students : results from an international study

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institute of International Education, Stockholm University

  Författare :Indra Dedze; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading literacy; reading ability; reading instruction; word recognition; voluntary reading; home background; Latvia; International Education; internationell pedagogik;

  Sammanfattning : Reading literacy is becoming a crucial skill for the success in the modern society. Since Latvia is an industrialized country, with a relatively small population, it is of a crucial importance that the educational system produces well literate people. LÄS MER

 2. 2. Kan man bli klok på läsdebatten? : Analys av en pedagogisk kontrovers : [analysis of a pedagogical controversy]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anita Hjälme; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Reading; beginning reading; initial reading instruction; reading debate; reading research; scientifically-based controversy; controversy analysis; dyslexia; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall question for this dissertation is: Why is it that scholars and experienced teachers take part in a controversy on initial reading instruction with such intensity and anger?This study focuses on the reading controversy as it appears in three polarized debates in a Swedish teachers' magazine, Lärartidningen/Svensk Skoltidning, 1977-78, 1981 and 1986.The backgrounds to the controversy in the U. LÄS MER

 3. 3. Reading nature developing ecological literacy through teaching

  Detta är en avhandling från Norrköping : Swedish National Graduate School in Science and Technology Education

  Författare :Ola Magntorn; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Readiing nature; Ecology; Outdoor studies; Teaching;

  Sammanfattning : In this study the concept reading nature and its contribution to science education is discussed. Some scientific concepts relevant for reading nature are defined. Reading nature has to do with the ability to recognise organisms and relate them to other organisms and to material cycling and energy flow in the specific habitat which is to be read. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska : Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Anna Lindholm; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish as a Second Language; Svenska som andraspråk; multilingual students; Swedish reading comprehension; reading strategies; middle school; strategy instruction; reading development; school-related texts; metacognition;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to highlight the significance of reading strategies in developing multilingual middle-school students’ Swedish reading comprehension. Reading strategies are con-sidered from teaching, reading development and individual perspectives, and this compilation thesis comprises an introductory chapter and three articles. LÄS MER

 5. 5. Reading skills among students of Iimmigrant origin in Stockholm

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ. i Sth., Inst. för internationell pedagogik

  Författare :Ulf Fredriksson; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; students of immigrant origin; reading; bilingual reader; immigration; language; culture; mother tongue instruction; reading in the mother tongue; tests; Literacy; Immigrants; Läskunnighet; Invandrarungdomar; Sverige; Stockholm; Invandrare;

  Sammanfattning : I Stockholm utgör elever med invandrarbakgrund ungefär en fjärdedel av alla elever. Läsning är en central färdighet av betydelse för elevers möjligheter att lyckas i skolan. LÄS MER