Sökning: "Ann-Katrin Swärd"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-Katrin Swärd.

  1. 1. Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering : Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

    Författare :Ann-Katrin Swärd; Mats Myrberg; Monica Reichenberg; Anita Hjälme; Stockholms universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grounded Theory; the Witting Method; method; literacy; education; special education; reading research; reading instruction; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education; Specialpedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : The proposed Grounded Theory has been derived from how experienced teachers and their pupils, in four different teaching contexts, have used ’The Witting method’ to maximize literacy development among their pupils. The theory has been grounded through repeated comparisons and analysis of the empirical data. LÄS MER