Sökning: "Spyridoula Levidioti-Lekkou"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Spyridoula Levidioti-Lekkou.

  1. 1. Adolescents' voices mental health, self-esteem, sense of coherence, family functioning and life attitudes in Swedish and Greek adolescents

    Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

    Författare :Spyridoula Levidioti-Lekkou; Lennart Nygren; Bruno Hägglöf; John Tsiantis; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adolescents; Mental Health; Self-esteem; Sense of Coherence; Family; Life Attitudes; and Crosscultural; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

    Sammanfattning : Background: Several factors have been identified as related to mental health in adolescence, such as competences, behavioural/emotional problems, self-esteem, and sense of coherence. Studies also emphasise the importance of family functioning and cultural factors. LÄS MER