Sökning: "Abbas Emami"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Abbas Emami.

 1. 1. Att organisera oenighet : en sociologisk studie av Iranska riksförbundet och dess medlemsorganisationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Abbas Emami; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tibial shaft fractures : An epidemiological and clinical study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Abbas Emami; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; Tibial fractures; epidemiology; external fixation; infected nonunions; ultrasoundstimulation; serum bone markers; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; Orthopaedics; ortopedi;

  Sammanfattning : The epidemiological features of tibial shaft fractures were studied in Uppsala during two 5-year periods. The incidence decreased in men below 20 years of age in the late 1980's compared with the early 1970's (mostly due to a reduction of fractures sustained in traffic accidents), while the incidence increased in women over 80. LÄS MER