Sökning: "invandring"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet invandring.

 1. 1. Industriell invandring : Utländsk arbetskraft och metall- och verkstadsindustrin, i Västmanlands län och på Bulten i Hallstahammar, 1946-1967

  Författare :Olle Jansson; Sofia Murhem; Lars Magnusson; Christer Lundh; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; labour migration; labour recruitment; industry; labour scaricty; discrimination; labour unions; employers organisations; post-war era; Sweden; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : During the first decades of the post-war era, Sweden experienced a rapid increase in labour immigration. Many of these migrants found employment in the industrial sector, where they became concentrated. This concentration varied between different industries, but was amongst the highest in the metal and engineering industries. LÄS MER

 2. 2. Finnkampen – En studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige

  Författare :Jari Kuosmanen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :maskulinitet; etnicitet; invandring; sverigefinländare; finska män; homosocialet; marginalisering; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De första invandrarbyråerna : Om invandrares inkorporering på kommunal nivå åren 1965-1984

  Författare :Anna-Maria Sarstrand; Gunnar Olofsson; Svante Lundberg; Abbas Emami; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; invandring; inkorporering; kommuner; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Immigration to Sweden increased during and after the Second World War. Initially the in-crease consisted of refugees, but after the war labour migration became the dominant form of migration to Sweden. LÄS MER

 4. 4. Den reglerade invandringen och barnets bästa : Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning

  Författare :Louise Dane; Anna Kaldal; Jane Reichel; Rebecca Thorburn Stern; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Right to respect for private and family life; child rights; child law; migration law; immigration control; the best interest of the child; proportionality assessment; legality; objectivity; duty to give reasoned decisions; human rights; Rätt till respekt för privatliv och familjeliv; barnrätt; migrationsrätt; reglerad invandring; barnets bästa; proportionalitet; legalitet; objektivitet; motiveringsskyldighet; offentlig rätt; mänskliga rättigheter; utlänningslagen; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : This thesis analyses the principle of the best interests of the child and the right to private and family life in relation to the societal interest of controlling immigration. The aim of the thesis is to contribute to ensuring more predictable and transparent legislation and decision-making.States, generally, have the right to control immigration. LÄS MER

 5. 5. Safe Sex, Unsafe Identities : Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy

  Författare :Anna Bredström; Erik Olsson; Johanna Esseveld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HIV AIDS; policy; Sweden; racism; ethnicity; migration; gender; sexuality; intersectionality; sexual health; sexual education; safer sex; hiv aids; policy; Sverige; rasism; etnicitet; migration; genus; sexualitet; intersektionalitet; sexuell hälsa; sexualupplysning; säkrare sex; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : This dissertation examines the different depictions of ‘immigrants’ and the ways in which migration, ethnicity and racism have been handled by Swedish HIV/AIDS policy since the early 1980s. The dissertation consists of five separate articles and an introductory chapter that outlines the discourse-theoretical approach used in the subsequent articles. LÄS MER