Sökning: "Ämbetsmän"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Ämbetsmän.

 1. 1. Mellan kung och allmoge : ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets Island

  Författare :Harald Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kungen, fogdarna och riket : Lokalförvaltning och statsbyggande under tidig Vasatid

  Författare :Mats Hallenberg; Jan Glete; Maria Ågren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; state building; organizations; administration; local officials; taxes; propaganda; political control; peasant protest; statsbildning; organisationer; administration; lokala ämbetsmän; propaganda; politisk kontroll; bondeprotester; History; Historia; historia; History;

  Sammanfattning : The growth of the 16th century Swedish state is studied through the local organization created by Gustavus Vasa. The state is viewed as an organization, a collective agent, which may function as a formidable instrument of power for those who can control it. LÄS MER

 3. 3. A study of dedications to Aphrodite from Greek magistrates

  Författare :Jenny Wallensten; Institutionen för arkeologi och antikens historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ancient history; epithets; votive gifts; ancient diplomacy; Hermes; inscriptions; epigraphy; the Hellenistic period; Greek religion; dedications; Aphrodite; magistrates; Antikens och forntidens historia;

  Sammanfattning : Through the identification of a series of inscriptions, mainly datable to the Hellenistic era, a link between Aphrodite and the civic life and administration of the Greek poleis has come to light. The inscriptions in question are dedications to Aphrodite through which magistrates of various cities and varying status express their devotion to the goddess. LÄS MER

 4. 4. Augurer och auspicier hos Livius

  Författare :Karin Lundkvist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att via genomgång och närläsning av relevanta passager undersöka hur, när och varför Livius behandlar augurer och auspicier och på så sätt få en bild av hur ämnet behandlades i den romerska historietraditionen och hos en enskild författare. Den innehåller också ett kapitel med en grundläggande genomgång av fakta om augurer och auspicier. LÄS MER

 5. 5. De värjde sin rätt : senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland

  Författare :Mathias Cederholm; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Medeltidens historia; Social and economic history; Medieval history; Social conflicts; Political culture; Peasant resistance; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : "They defended their Right: late medieval Peasant Resistance in Scania and Småland." The aim of this thesis is to explore in what ways peasants could resist and protest against authorities during the final decades of the Nordic late middle ages, the years 1490-1525. LÄS MER