Sökning: "Medicin och hälsovetenskap Hälsovetenskaper Omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 755 avhandlingar innehållade orden Medicin och hälsovetenskap Hälsovetenskaper Omvårdnad.

 1. 1. Caring needs in patient-partner dyads affected by heart failure : An evaluation of the long-term effects of a dyadic psycho-educational intervention

  Författare :Maria Liljeroos; Anna Strömberg; Tiny Jaarsma; Susanna Ågren; Gerd Ahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Heart failure; intervention; caregiver burden; partner; dyad; nursing; qualitative content analysis; caring needs;

  Sammanfattning : Introduction: As medical treatment has improved, patients with heart failure (HF) now live longer and care mostly takes place at home with partners providing the main assistance. Taking care of an ill or disabled individual imposes a well-documented burden on the partner’s healthrelated quality of life. LÄS MER

 2. 2. Physical activity in patients with heart failure : motivations, self-efficacy and the potential of exergaming

  Författare :Leonie Klompstra; Tiny Jaarsma; Anna Strömberg; Felicity Astin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Heart failure; physical activity; exercise; motivation; self-efficacy; exergame; Hartfalen; lichamelijke activiteit; bewegen; motivatie; self-efficacy; exergame;

  Sammanfattning : Background: Adherence to recommendations for physical activity is low in patients with heart failure (HF). It is essential to explore to what extent and why patients with HF are physically active. LÄS MER

 3. 3. Att minska risken för våld och att främja återhämtning i den rättspsykiatriska vården : Patienters och personalens erfarenheter av vägen mot återhämtning

  Författare :Helén Olsson; Kenneth Asplund; Lisbeth Kristiansen; Susanne Strand; David Brunt; Helen Olsson; Avdelningen för omvårdnad Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intervjuer; minskad risk för våld; rättspsykiatriska patienter; vänd-punkter; återhämtning; Socialt arbete; Social Work; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Detta avhandlingsarbete är utfört inom en rättspsykiatrisk vårdkontext och återspeglar patienters[1] och personals[2] erfarenheter och upplevelser av vändpunkter i samband med minskad risk för våld och återhämtning. Med utgångspunkt från ett holistiskt och salutogent hälsovetenskapligt perspektiv har avhandlingen ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad som reflekterande praktik : Att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård

  Författare :Git-Marie Ejneborn-Looi; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; alternativ till tvångsåtgärder; omvårdnad; psykiatrisk vård; självskadebeteende; kvalitativ innehållsanalys; process; pragmatism; Medicin; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Tvångsåtgärder som fastspänning och tvångsmedicinering är vanligt förekommande inom den psykiatriska vården och motiveras ofta av personal med att det saknas alternativ. Användandet av tvångsåtgärder tycks vara särskilt vanligt när det gäller unga kvinnor med självskadebeteende. LÄS MER

 5. 5. Learning as a patient : What and how individuals want to learn when preparing for surgery, and the potential use of serious games in their education

  Författare :Brynja Ingadóttir; Tiny Jaarsma; Ingela Thylén; Bjöörn Fossum; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Education; knowledge expectations; learning; serious game; surgical patients; Kennslutölvuleikur; nám; sjúklingafræðsla; skurðsjúklingar; væntingar til fræðslu;

  Sammanfattning : Introduction: Surgical patients need knowledge to participate in their own care and to engage in self-care behaviour in the perioperative period which is important for their recovery. Patient education facilitates such knowledge acquisition and several methods can be used to facilitate it, for example, face-to-face education and brochures or using information technology such as website or computer games. LÄS MER