Om Helsinglands beskattning under k. Gustaf I:s regering. Akademisk afhandling med philosophiska facultetens samtycke och under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... För philosophiska graden författad och till offentlig granskning framställd af Er

Detta är en avhandling från Stockholm, tryckt hos Rudolf Wall 1848

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)