Sökning: "subkultur"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet subkultur.

 1. 1. Konsumtionsbeteende och sociala identiteter : om samspelet mellan konsument, subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål i friåknings- och downhillcykling

  Författare :Helena Lindahl; Agneta Marell; Jessica Eriksson; Helene Brembeck; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Konsumtionsbeteende; sociala identiteter; konsument; subkultur; upplevelserum; konsumtionsföremål; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om och skapa en ökad förståelse för hur konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter i samspel med subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål. Tidigare forskning om konsumtionsbeteende och sociala identiteter har i många fall fokuserat på antingen den enskilda konsumenten, gruppen (subkulturen), upplevelserummen eller konsumtionsföremålen eller i bästa fall kombinerat två av dimensionerna. LÄS MER

 2. 2. Högt och lågt : Smak och stil i ungdomskulturen

  Författare :Erling Bjurström; Kirsten Drotner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Youth culture; style; taste; gender; youth research; culture; aesthetics; symbolic capital; social fields; habitus; school; identity; media; leisure; young people; distinction; dialogism; education; music; film; literature; social reproduction; cultural studies; high culture; popular culture; individualization; reflexivity; modernity; postmodern aesthetics; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; ungdomskultur; smak; stil; kulturkonsumtion; estetik; subkultur; ungdomsforskning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The thesis contributes to the understanding of modern youth cultures. The study consists of three parts. The first part explores the development of youth culture research. In the second part a theoretical perspective is developed on taste and style that can be applied to contemporary youth cultures. LÄS MER

 3. 3. Gustav III och paskvillanterna - studier i en litterär subkultur

  Författare :Nicklas Areskog; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER