Sökning: "resource efficency"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden resource efficency.

 1. 1. How can consumables be made more resource efficient? Environmental and resource assessment of measures

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Siri Willskytt; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Life Cycle Assessment; measures; incontinence products; resource efficency; LCA; consumables; circular economy;

  Sammanfattning : The global population growth paired with increasing consumption per capita puts resource efficiency and sustainability on the political agenda. Consequently, the need for resource-efficient and sustainable products, including consumables, is expected to increase in the future. LÄS MER

 2. 2. Cost efficency of nonresponse rate reduction efforts : an evaluation approach

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Sara Westling; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nonresponse bias; follow-ups; response distribution; resource allocation; cost efficiency; evaluation; nonresponse error; Monte Carlo simulations; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Statistics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Statistik; Statistics; Statistik;

  Sammanfattning : Nonresponse, the failure to obtain complete measurement on all sample elements, is an increasing problem in sample surveys. Efforts to reduce the nonresponse rate are expensive and their effect may not be as desired. LÄS MER

 3. 3. De säger att nätbutik är bekvämt

  Detta är en avhandling från Göteborg University, School of Business, Economics and Law, Department of Business Administration

  Författare :Malin Sundström; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internet shopping; online store; convenience; convenient; consumer; internet customer; marketing;

  Sammanfattning : The starting point of this dissertation is the increasing number of Swedish consumers who use the Internet for shopping. Convenience is said to be an important ground for this choice. However, there are few studies that attempt to understand the true meaning of convenience. LÄS MER