Sökning: "orientation radiograms"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden orientation radiograms.

 1. 1. Symmetry Filters Applied to Fingerprints : Representation, Feature extraction and Registration

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Kenneth Nilsson; Högskolan i Halmstad.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fingerprint recognition; symmetry filters; orientation field; multiscale filtering; singular points; orientation radiograms; registration; multiexpert; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : A common framework for feature extraction in fingerprints is proposed by use of certain symmetries. The proposal includes representation, filters, and filtering techniques for common features including minutiae points, singular points and the ridge and valley patterns. LÄS MER

 2. 2. The temporomandibular joint : Tomopraphic and CT assesment of its bone demarcations with reference to adjacent organs

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jan Ahlqvist; Umeå universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Temporomandibular joint; anatomy; tomography; CT; artefacts; odontologi; Odontology;

  Sammanfattning : The wall of the temporal bone separating the temporomandibular joint (TMJ) from surroundings organs, can be very thin and also have development defects. Distortion effects in the radiographic reproduction of these bone walls can result in misinterpretations when exanimating suspected pathologic changes in the region. LÄS MER