Sökning: "power losses"

Visar resultat 1 - 5 av 309 avhandlingar innehållade orden power losses.

 1. 1. Modeling of losses in power transformers from dc to the low kilohertz range

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Julius Krah; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrical power technology; power transformer; losses; magnetic hysteresis; magnetic measurement systems; medium frequency; eddy currents; skin effect; thermal diffusion; Elkraftteknik; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electric power engineering; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elkraftteknik;

  Sammanfattning : The development of HVDC converters, local generation and tractions systems increases the demand for power converters. While a lot of studies have been conducted on the power electronics, there are still open questions concerning the contained power transformer that operates at a few kilohertz. LÄS MER

 2. 2. Waste-heat Recovery Using Thermoelectricity and Silicon Carbide Power Electronics

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Arash Edvin Risseh; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Thermoelectricity; Power converter; Silicon Carbide; MOSFET; Power management; Thermoelectric generator; Renewable energy; Vehicle; Power electronic; Waste heat; Ultra-low inductance; Power module; Termoelektrisk energiomvandling; Kiselkarbid MOSFET; Effektomvandlare; Förnybar energikälla; Effektelektronik; Spillvärme; Effektmodul; Låg induktiv module; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Energy consumption in the world has increased continuously due to a growing population and increased energy consumption per capita. Moreover, the largest part of consumed energy still comes from fossil sources which in 2016 was more than 130 PWh. LÄS MER

 3. 3. Modeling, Control and Protection of Low-Voltage DC Microgrids

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Daniel Salomonsson; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; circuit transient analysis; dc power systems; dispersed storage and generation; load modeling; power conversion; power distribution control; power distribution faults; power distribution protection; power electronics; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electric power engineering; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elkraftteknik;

  Sammanfattning : Current trends in electric power consumption indicate an increasing use of dc in end-user equipment, such as computers and other electronic appliances used in households and offices. With a dc power system, ac/dc conversion within these loads can be avoided, and losses reduced. LÄS MER

 4. 4. Temperature and heat losses simulation in core and winding of a power transformer

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Kourosh Mousavi Takami; Mälardalens högskola.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electric Power Transformer; Losses; Simulation; Temperature; Calculation; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electric power engineering; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elkraftteknik; elektronik; Electronics;

  Sammanfattning : Simulering av temperatur och värmeförluster i kärna och lindning för en högspänningstransformator “... Ett ljus som lyser dubbelt så starkt, varar hälften så länge …”, i analogi med ljuset så kan transformatorer köras med överlast inom vissa gränser, men med följden att livslängden blir kortare. LÄS MER

 5. 5. Process Control and Simulation of Ferromagnetic Strip in the Power Transformers and Electrical Machines Applications Electric power systems

  Detta är en avhandling från Västerås, Sweden : Mälardalen University

  Författare :Kourosh Mousavi Takami; Mälardalens högskola.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Strip; electrical machines; transformer; cold rolling mills; process; automation; control; Band; elektriska maskiner; transformatorer; kallvalsningsverk; processautomation; reglerteknik; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electric power engineering; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elkraftteknik; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : This thesis investigates optimization of the control of electrical and thermal equipment by using FEM and CFD modeling in combination with dynamic simulation models. The thesis focuses on the production of electrical strips and the control system with the aim of reducing losses and improving magnetic properties. LÄS MER