Sökning: "Electronics"

Visar resultat 1 - 5 av 1108 avhandlingar innehållade ordet Electronics.

 1. 1. Molecular Electronics Insight from Ab-Initio Transport Simulations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jariyanee Prasongkit; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular Electronics; Ab Initio; DNA Sequencing; Nanoscience; Graphene; Physics with spec. in Atomic; Molecular and Condensed Matter Physics; Fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondenserande materiens fysik;

  Sammanfattning : This thesis presents the theoretical studies of electronic transport in molecular electronic devices. Such devices have been proposed and investigated as a promising new approach that complements conventional silicon-based electronics. LÄS MER

 2. 2. Molecular Electronics A Theoretical Study of Electronic Structure of Bulk and Interfaces

  Detta är en avhandling från Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Mikael Unge; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; molecular electronics; electron transport; disorder; localization; long-range correlation; organometallic magnets; interface dipole; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Computational physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Beräkningsfysik;

  Sammanfattning : This thesis deals with theoretical studies of the electronic structure of molecules used in the context of molecular electronics. Both studies with model Hamiltonians and first principle calculations have been performed. LÄS MER

 3. 3. Neural Networks Applications and Electronics Development for Nuclear Fusion Neutron Diagnostics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Emanuele Ronchi; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Neural networks; tomography; unfolding; real time; pulse shape discrimination; PSD; neutron spectroscopy; MPRu; TOFOR; KN3; neutron camera; LED; summing amplifiers; electronics; JET; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Plasma physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Plasmafysik; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Computational physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Beräkningsfysik; Applied Nuclear Physics; Tillämpad kärnfysik; Elektronik; Electronics;

  Sammanfattning : This thesis describes the development of electronic modules for fusion neutron spectroscopy as well as several implementations of artificial neural networks (NN) for neutron diagnostics for the Joint European Torus (JET) experimental reactor in England.The electronics projects include the development of two fast light pulser modules based on Light Emitting Diodes (LEDs) for the calibration and stability monitoring of two neutron spectrometers (MPRu and TOFOR) at JET. LÄS MER

 4. 4. Flexible and Cellulose-based Organic Electronics

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jesper Edberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organic electronics; conductive polymers; nanocellulose; nanofibrillated cellulose; composite materials; paper electronics; flexible electronics;

  Sammanfattning : Organic electronics is the study of organic materials with electronic functionality and the applications of such materials. In the 1970s, the discovery that polymers can be made electrically conductive led to an explosion within this field which has continued to grow year by year. LÄS MER

 5. 5. Environmental Implications of Product Servicising. - The Case of Outsourced Computing Utilities

  Detta är en avhandling från International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University

  Författare :Andrius Plepys; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life cycle assessment; electronics; computers; semiconductors; server-based computing; Application Service Provision.; Commercial and industrial economics; Industriell ekonomi; Electronics; Dematerialisation; product servicising; Elektronik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hela livscykeln för en elektronikvara är förknippad med miljöpåverkan. I jämförelse med många andra varor är tillverkningen av elektronik och i synnerhet halvledarkomponenter mycket resurskrävande. LÄS MER