Sökning: "Kourosh Mousavi Takami"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Kourosh Mousavi Takami.

 1. 1. Process Control and Simulation of Ferromagnetic Strip in the Power Transformers and Electrical Machines Applications : Electric power systems

  Författare :Kourosh Mousavi Takami; Jafar Mahmoudi; Örjan Danielsson; Mihai Nicolescu; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Strip; electrical machines; transformer; cold rolling mills; process; automation; control; Band; elektriska maskiner; transformatorer; kallvalsningsverk; processautomation; reglerteknik; Electric power engineering; Elkraftteknik; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : This thesis investigates optimization of the control of electrical and thermal equipment by using FEM and CFD modeling in combination with dynamic simulation models. The thesis focuses on the production of electrical strips and the control system with the aim of reducing losses and improving magnetic properties. LÄS MER

 2. 2. Temperature and heat losses simulation in core and winding of a power transformer

  Författare :Kourosh Mousavi Takami; Mahmoudi Jafar; Lennart Harnefors; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electric Power Transformer; Losses; Simulation; Temperature; Calculation; Electric power engineering; Elkraftteknik; elektronik; Electronics;

  Sammanfattning : Simulering av temperatur och värmeförluster i kärna och lindning för en högspänningstransformator “... Ett ljus som lyser dubbelt så starkt, varar hälften så länge …”, i analogi med ljuset så kan transformatorer köras med överlast inom vissa gränser, men med följden att livslängden blir kortare. LÄS MER