Sökning: "Calculation"

Visar resultat 1 - 5 av 845 avhandlingar innehållade ordet Calculation.

 1. 1. Computational infrared spectroscopy Calculation of the amide I absorption of proteins

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

  Författare :Cesare Michele Baronio; Andreas Barth; Sander Woutersen; [2020]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; infrared spectroscopy; FTIR; simulation; calculation; amide I; transition dipole coupling; F matrix; protein; amyloid β; oligomers; β-helix; Biophysics; biofysik;

  Sammanfattning : Infrared spectroscopy is an important technique that allows to retrieve structural information from the analysis of absorption spectra. The main application of infrared spectroscopy within life science is the study of the amide I band, which is correlated with protein backbone conformation and, consequently, with the secondary structure of proteins. LÄS MER

 2. 2. Calculation of Turbulent Separated Flows and of Combined Heat and Mass Transfer in Regenerators

  Detta är en avhandling från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

  Författare :Roy Holmberg; Högskolan i Jönköping.; [1979]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Calculation; turbulent flow; heat and mass transfer; heat exchanger; TECHNOLOGY Engineering mechanics Fluid mechanics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Strömningsmekanik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Människor, skjortor och siffror reducera komplexitet och en order blir till

  Detta är en avhandling från BAS förlag; Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Författare :Tina Carlson Ingdahl; Tina Ingdahl Karlsson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bussiness and IT; Handel och IT; accounting; accounting in practice; business meetings; actor-network theory; framing; calculation; qualculation; calqulation; performativity; complexity reduction; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : More than 35 years ago, calls were made for research on the constitutive role of accounting. Since then, many statements have been made to specify what accounting is or is not. LÄS MER

 4. 4. Temperature and heat losses simulation in core and winding of a power transformer

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Kourosh Mousavi Takami; Mälardalens högskola.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electric Power Transformer; Losses; Simulation; Temperature; Calculation; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electric power engineering; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elkraftteknik; elektronik; Electronics;

  Sammanfattning : Simulering av temperatur och värmeförluster i kärna och lindning för en högspänningstransformator “... Ett ljus som lyser dubbelt så starkt, varar hälften så länge …”, i analogi med ljuset så kan transformatorer köras med överlast inom vissa gränser, men med följden att livslängden blir kortare. LÄS MER

 5. 5. A phenomenological model of turbulence in steady two-dimensional separated flows

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Roy Holmberg; Högskolan i Jönköping.; [1971]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Calculation; Turbulent flow; TECHNOLOGY Engineering mechanics Fluid mechanics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Strömningsmekanik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER