Sökning: "Jan Fredriksson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Jan Fredriksson.

 1. 1. Politisk kultur och samhällsengagemang. En etnologisk studie av den parlamentariska vardagen i Helsingborg

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Jan Fredriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; political trust; political culture; Political ethnology; political competence; doing politics; politics and modernity; political field; phenomenology; politician’s identity; political identity; Political and administrative sciences; förvaltningskunskap; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med min avhandling är att skildra de grundläggande drag som bär upp den politiska kulturen för att synliggöra förutsättningarna för politiskt engagemang. Utifrån olika vardagssituationer beskrivs hur det går till att ”göra” politik. LÄS MER

 2. 2. The Value of Wood Production Strategies in the Forestry-Wood Chain Using X-ray Scanning and Computer Simulation

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Magnus Fredriksson; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träteknik; Wood Technology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kinetics of collector in-situ adsorption on metal sulphide surfaces studied by ATR-FTIR spectroscopy

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Andreas Fredriksson; Luleå tekniska universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemistry of Interfaces; Gränsytors kemi;

  Sammanfattning : In sulphide mineral flotation, a sufficient hydrophobicity of the mineral surfaces is obtained by the adsorption of collector chemicals at the metal sulphide/aqueous interface. This surface alteration is of fundamental and applied interest. LÄS MER

 4. 4. Exploratory experimental and theoretical studies of cyclone gasification of wood powder

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Christian Fredriksson; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiteknik; Energy Engineering;

  Sammanfattning : This thesis describes an exploratory experimental and theoretical study of gasification of wood powder in a cyclone gasifier. The generated gas could be used to operate a gas turbine in a combined cyclone power plant. LÄS MER

 5. 5. Laser on kinetic operator

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Håkan Fredriksson; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell elektronik; Industrial Electronics;

  Sammanfattning : This thesis highlights a variety of aspects within the field of mobile robots. The hinge is system architecture for mobile robots. For a mobile robot to be put into operation all necessary systems have to be functioning and control mechanisms have to be established. The robot may be set to operate autonomously as well as remotely controlled. LÄS MER