Sökning: "Lisbeth Johansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lisbeth Johansson.

  1. 1. Eating quality of rainbow trout

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Lisbeth Johansson; Uppsala universitet.; [1992]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER