Sökning: "mm-wave"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet mm-wave.

 1. 1. Advanced Analog MMICs for mm-wave Communication and Remote Sensing in 0.15µm mHEMT Technology

  Författare :Marcus Gavell; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; GaAs; Point-To-Point; E-band; Modulators; HEMT; Receiver; microwave; Mixers; Geostationary; mm-wave;

  Sammanfattning : Multi-Gigabit per second wireless communication and atmospheric remote sensing for weather forecasts are new applications in the mm-wave frequency spectra. The High Electron Mobility Transistor is an excellent technology for high frequency mm-wave applications. Its low noise and linear performance makes a 0. LÄS MER

 2. 2. Advanced III-Nitride Technology for mm-Wave Applications

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Anna Malmros; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ohmic contact; passivation; InAlN; high frequency performance; GaN; InAlGaN; HEMT; electron trapping;

  Sammanfattning : Within wireless communication, there is a continuously growing need for more bandwidth due to an increasing number of users and data intense services. The development within sensor systems such as radars, is largely driven by the need for increased detection range and robustness. LÄS MER

 3. 3. Efficient mm-Wave Transmitter Design in CMOS Technology

  Detta är en avhandling från The Department of Electrical and Information Technology

  Författare :Therese Forsberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-11-18]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; CMOS; transmitter; analog; integrated circuits; millieter-wave;

  Sammanfattning : An increasing demand of higher data rates in wireless communication forces the industry to look to higher frequencies to find the required bandwidths. This thesis is about analog transmitters in CMOS for millimeter-wave communication, and it focuses on improving power amplifiers and frequency generation circuits, and increase their efficiency. LÄS MER

 4. 4. Electron Tunneling and Field-Effect Devices in mm-Wave Circuits

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Mikael Egard; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; negative differential conductance oscillator; resonant tunneling diode; ultra-wideband; impulse radio; Wavelet generator; MOSFET; nanowire; high frequency characterization; Fysicumarkivet A:2012:Egard;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetet i denna avhandling berör elektroniska komponenter och hur de kan användas i kretsar för trådlös kommunikation. Den huvudsakliga slutsatsen av arbetet är att innovativa och icke konventionella komponenter kan bidra till att förbättra presentanda och minska effektförbrukningen i system för kommunikation på korta avstånd. LÄS MER

 5. 5. Massive MIMO From a Terminal Perspective

  Detta är en avhandling från Department of Electrical and Information Technology, Lund University

  Författare :Erik L Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-09-03]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Massive MIMO; mm-wave; terminal antenna; channel sounding; Propagation Channel; sub 6 GHz;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the terminal aspects of massive MIMO systems. Based on the degree of freedom a terminal have in a MaMi, different antenna configurations, transceiver topologies with associated transmission schemes, and the underlying algorithms are researched. LÄS MER