Sökning: "homology modeling"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden homology modeling.

 1. 1. Function via structure in vivo and in modeling

  Detta är en avhandling från Johan Unge, c/o Olsson, västgötav 11, 22225 Lund

  Författare :Johan Unge; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; medical informatics; Bioinformatics; L1.; protein synthesis; L22; crýstallography; structure core database; threading; Structural bioinformatics; homology recognition; biomatematik; medicinsk informatik; biomathematics biometrics; Bioinformatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Proteinstrukturmodellering-att gissa struktur och funktion (artikel I och manuskript I) Proteiner har många funktioner i cellens komplicerade maskineri. Ett protein består kemiskt av en rad sammmanlänkade byggstenar, aminosyror, varav det finns 20 olika mest förekommande. LÄS MER

 2. 2. Modelling of melanocortin receptors and their ligands

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peteris Prusis; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmaceutical biosciences; melanocortin; G-protein coupled receptor; modeling; three-dimensional; QSAR; chemometrics; Farmaceutisk biovetenskap; PHARMACY Biopharmacy; FARMACI Biofarmaci; farmaceutisk farmakologi; Pharmaceutical Pharmacology;

  Sammanfattning : Five subtypes of melanocortin receptors (MC1-MC5R) mediate a wide range of physiological actions, including control of skin tanning, inflammation and food intake. The natural ligands for these receptors are the melanocortins, which are linear peptides 11 to 39 amino acids long. LÄS MER

 3. 3. Advances in Ligand Binding Predictions using Molecular Dynamics Simulations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Henrik Keränen; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; free-energy perturbation; molecular dynamics; ligand binding; free-energy perturbation; linear interaction energy; binding free-energy; homology modeling; virtual screening; alanine scanning; amino acid mutagenesis; hERG; GPCR; adenosine receptor; serotonin receptor; BRICHOS; cruzain;

  Sammanfattning : Biochemical processes all involve associations and dissociations of chemical entities. Understanding these is of substantial importance for many modern pharmaceutical applications. In this thesis, longstanding problems with regard to ligand binding are treated with computational methods, applied to proteins of key pharmaceutical importance. LÄS MER

 4. 4. Computational Modeling of the AT2 Receptor and AT2 Receptor Ligands Investigating Ligand Binding, Structure–Activity Relationships, and Receptor-Bound Models

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christian Sköld; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmaceutical chemistry; Angiotensin II; AT1; AT2; SAR; bioactive conformation; turn mimetic; peptidomimetic; DISCO; homology model; 3D-QSAR; CoMFA; Farmaceutisk kemi;

  Sammanfattning : Rational conversion of biologically active peptides to nonpeptide compounds with retained activity is an appealing approach in drug development. One important objective of the work presented in this thesis was to use computational modeling to aid in such a conversion of the peptide angiotensin II (Ang II, Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe). LÄS MER

 5. 5. Structural and functional studies of novel viral complement inhibitors

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Linda Mark; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; serologi; serology; Kaposi s sarcoma-associated herpesvirus; Immunologi; Immunology; homology modeling; complement inhibitor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Komplementsystemet är en del av immunförsvaret. Virus har utarbetat sätt för att skydda sig från komplementsystemet. Det humana herpesviruset KSHV (Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus) har i sitt genom en gen som kodar för ett protein som vi har döpt till KCP (KSHV complement control protein). LÄS MER