Sökning: "Anders Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Anders Hansson.

 1. 1. Transcriptional regulation and effects on differentiation by LMO proteins and the basic helix-loop-helix factors TAL1 and HEN1

  Detta är en avhandling från Anders hansson, Lund University, Department of Laboratory Medicine, Division of Molecular Medicine, Entrance 78, 3rd floor, U-MAS, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Anders Hansson; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetik; cytogenetik; cytogenetics; Genetics; HEN1; differentiation; LMO; LIM proteins; TAL1; T-ALL; bHLH;

  Sammanfattning : Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most widespread type of cancer, as well as the most frequent leukemia in children. Malignant ALL cells originate from normal T lymphocytes or B cells that are blocked at immature stages of differentiation. LÄS MER

 2. 2. Minimum Risk Control

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Anders Hansson; Lund University.; Lunds universitet.; [1991]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Stochastic Control of Critical Processes

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Anders Hansson; Lund University.; Lunds universitet.; [1995]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Electronic Structure and Transport Properties of Carbon Based Materials

  Detta är en avhandling från Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Anders Hansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular crystals; Organic crystals; Nano technique; Density-Functional Theory DFT ; Fermi; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Sammanfattning : In the past decade the interest in molecular electronic devices has escalated. The synthesis of molecular crystals has improved, providing single crystals or thin films with mobility comparable with or even higher than amorphous silicon. Their mechanical flexibility admits new types of applications and usage of electronic devices. LÄS MER

 5. 5. Kolets återkomst Koldioxidavskiljning och lagring i vetenskap och politik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Hansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Carbon capture; carbon storage; coal power; CCS; energy politics; climate politics; scenario; ecological modernization; Koldioxidavskiljning; koldioxidlagring; kolkraft; CCS; ekologisk modernisering; energipolitik; klimatpolitik; scenario; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : I denna avhandling studeras en ny teknik för att hantera växthuseffekten. Den nya tekniken heter koldioxidavskiljning och lagring (CCS) och granskades av FN:s klimatpanel 2005 och tillskrevs då möjligheterna att stå för 15-55% av alla CO2-reducering fram till 2100 och detta till en 30% lägre kostnad än vad som annars vore möjligt. LÄS MER