Sökning: "löner"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet löner.

 1. 1. Essays on urban wages, location and retail trade

  Författare :Nils Bohlin; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pay differentials Sweden; Löner; regionala skillnader; Sverige; Prissättning; Detaljhandel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Regional wages and labour market integration in Sweden, 1732-2009

  Författare :Kristoffer Collin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Löner; Arbetsmarknad; Wages; Labor market; Sverige;

  Sammanfattning : This dissertation consists of an introduction, four research papers and two papers that describe the data collected. Three county-specific data sets were constructed: one wage data set for the manufacturing sector, one wage data set for the agricultural sector, and one cost-of-living data set. LÄS MER

 3. 3. Studier kring invandrares arbetsinkomster och inkomsttrygghet

  Författare :Mats Hammarstedt; Nationalekonomiska institutionen Lund; []
  Nyckelord :Immigrants labour market; Invandrare; arbetsmarknad; försäkringssystem; löner; välfärdssamhälle; arbetsförhållanden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Organizing cooperation bargaining, voting and control

  Författare :Bård Harstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Organization theory; Collective bargaining European Union; Organizational sociology; Beslutsteori; Organisationsteori; Företagsledare; löner; Ekonomiska incitament;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Essays on macroeconomic fluctuations and nominal wage rigidity

  Författare :Åsa Johansson; Steinar Holden; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Labour market; Monetary policy; Wage determination; Wages; Monetary policy; Löner; Sysselsättning; Penningpolitik; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four essays on labor market and monetary policy.The essay ”The Interaction Between Labor Market Policy and Monetary Policy: An Analysis of Time Inconsistency Problems” studies the interaction between time inconsistency problems in labor market policy and monetary policy. LÄS MER