Sökning: "Arbetsmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade ordet Arbetsmarknad.

 1. 1. Lära för Sverige : en studie av utbildningsproblem och arbetsmarknad för invandrare i grundutbildning för vuxna (grundvux)

  Författare :Elsie C. Franzén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Invandrare; Sverige; Invandrare på arbetsmarknaden; Invandrarundervisning; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Studenter och utbildningar vid ett nytt universitet : Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad

  Författare :Magnus Eriksson; Gunnar Olofsson; Eva Fasth; Lennart Svensson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Högre utbildning; universitet; social snedrekrytering; Växjö universitet; utbildningsmotiv; social sortering; akademiska yrkesutbildningar; prestigeutbildning; utbildningssociologi; utbildningsvetenskap; arbetsmarknad för akademiker; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utifrån olika ansatser ge en bred bild av ett relativt nyetablerat universitet. Genom att fokusera på studenters utbildningsval och motiv utifrån deras bakgrunder och erfarenheter i relation till Växjö universitets olika typer av utbildningar, vill jag studera förutsättningar för formningen av lärosätets utbildningsmiljö samt konsekvenser för studenternas vidare öden. LÄS MER

 3. 3. Diskriminering på svensk arbetsmarknad : en analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

  Författare :Åsa Löfström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discrimination; wage-differentials; productivity; qualifications; female; male; anti-discrimination laws; equal-pay; reverse - direct regression;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine whether, and to what extent, the differences in wages between women and men can be explained by discrimination against women in the labour market.The first part of the analysis is a cross-sectional analysis. LÄS MER

 4. 4. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet : hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad

  Författare :Fredrik Hertzberg; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Segregation; Invandrarungdomar; arbete och arbetsmarknad; Sverige; Arbetsförmedling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Arbete och identitet : Om hur städare blir städare

  Författare :Marie Aurell; Elisabeth Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; work; organisation; cleaning; gender; technology; competence; time; space; interaction; practice; identity work; dirty work; women s work; service production; sub-contracting; occupation; qualification; professionality; Städare; arbetsmarknad; yrkesroller; identitet; kvinnodiminerade yrken; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis examines identity construction processes among contract cleaners. The analysis is based on the assumption that identity is about both being and becoming; identities are never given, but always subject to change. LÄS MER