Sökning: "Arbetsmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade ordet Arbetsmarknad.

 1. 1. Lära för Sverige : en studie av utbildningsproblem och arbetsmarknad för invandrare i grundutbildning för vuxna (grundvux)

  Författare :Elsie C. Franzén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Invandrare; Sverige; Invandrare på arbetsmarknaden; Invandrarundervisning; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Studenter och utbildningar vid ett nytt universitet : Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad

  Författare :Magnus Eriksson; Gunnar Olofsson; Eva Fasth; Lennart Svensson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Högre utbildning; universitet; social snedrekrytering; Växjö universitet; utbildningsmotiv; social sortering; akademiska yrkesutbildningar; prestigeutbildning; utbildningssociologi; utbildningsvetenskap; arbetsmarknad för akademiker; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utifrån olika ansatser ge en bred bild av ett relativt nyetablerat universitet. Genom att fokusera på studenters utbildningsval och motiv utifrån deras bakgrunder och erfarenheter i relation till Växjö universitets olika typer av utbildningar, vill jag studera förutsättningar för formningen av lärosätets utbildningsmiljö samt konsekvenser för studenternas vidare öden. LÄS MER

 3. 3. Diskriminering på svensk arbetsmarknad : en analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

  Författare :Åsa Löfström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discrimination; wage-differentials; productivity; qualifications; female; male; anti-discrimination laws; equal-pay; reverse - direct regression;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine whether, and to what extent, the differences in wages between women and men can be explained by discrimination against women in the labour market.The first part of the analysis is a cross-sectional analysis. LÄS MER

 4. 4. Fertility, childcare and labour market : dynamics in time and space

  Författare :Elena Kotyrlo; Magnus Wikström; Niklas Hanes; Giovanni Forchini; Anders Stenberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : Paper [I] focuses on the effects of time and space dynamics on the description offertility in Sweden. Fertility is an important determinant of long-term populationgrowth and labour market conditions. The influence of time dynamics inpostponing or accelerating childbearing is assessed by considering two differenteffects of earnings. LÄS MER

 5. 5. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet : hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad

  Författare :Fredrik Hertzberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Segregation; Invandrarungdomar; arbete och arbetsmarknad; Sverige; Arbetsförmedling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER