Sökning: "TAKK"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet TAKK.

 1. 1. Det demokratiska uppdraget - en utmaning för pedagogen i grundsärskolan? : En studie om elevinflytande i träningsskolan där TAKK används som kommunikationsverktyg

  Författare :Malin Martinsson Niva; Staffan Karp; Katarina Norberg; Anna-Lena Tvingstedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elevinflytande; grundsärskola med inriktning träningsskola; TAKK; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogens arbete med elevinflytande i grundsärskolan med inriktning träningsskola där TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation användes som kommunikationsverktyg. Det empiriska materialet samlades in från tre skolor i tre olika kommuner i samma län. LÄS MER

 2. 2. "Hvad er sannhet?" : Studier i Cora Sandels novellistik

  Författare :AnnaCarin Billing; Vigdis Ystad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Cora Sandel; Sara Fabricius; short fiction; realism; modernism; gender; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study examines the short fiction of the Norwegian writer Cora Sandel (pseudonym for Sara Fabricius, 1880-1974), primarily the short story collections En blå sofa (A blue sofa, 1927), Carmen og Maja (Carmen and Maja, 1932), Mange takk doktor (Thank you, doctor, 1935), Dyr jeg har kjent (Animals I have known, 1945) and Figurer på mørk bunn (Figures against a dark background, 1949).The first chapter gives an introduction to the short story genre and some of its theories. LÄS MER