Sökning: "institutional environment"

Visar resultat 1 - 5 av 178 avhandlingar innehållade orden institutional environment.

 1. 1. Corporate Social Responsibility under Construction : Ideas, Translations, and Institutional Change

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karolina Windell; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi; Business studies; CSR; Corporate Social Responsibility; Ideas; Institutional Change; Translation; Issue-Field; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi; institutional change; translation; institutional ideas; management ideas;

  Sammanfattning : Although ideas about the social responsibility of business have a long history, the debate over corporate social responsibility (CSR) has escalated worldwide during the past decade under the label of CSR. This thesis contributes to new-institutional organizational approaches by exploring how and why CSR has been constructed into a widespread idea and by introducing a discussion on the interrelationship between ideas and institutional change. LÄS MER

 2. 2. Resilient institutions and institutional resilience : exploring social-ecological memory and social learning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Björn Nykvist; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Regime Environment of Environmental Regimes: Conceptualizing, Theorizing and and Examining Conflicts among International Regimes on Environmental Issues

  Detta är en avhandling från University of Tübingen

  Författare :Fariborz Zelli; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; UNFCCC; Kyoto protocol; WTO; WTO law; WTO dispute resolution; International Trade; Trade and environment; CBD; Biodiversity; institutional theory; neo-institutionalism; institutional analysis; international organizations; ozone; Climate governance; global governance; Sustainable development; Political economy; political ecology; trade barriers;

  Sammanfattning : The thesis scrutinizes an emerging phenomenon in international relations: the increase in functional overlaps among international regimes. I approach this young field of study in three consecutive parts. The first part conceptualizes regime overlaps as ‘regime conflicts’. LÄS MER

 4. 4. Institutional complexity in Swedish built environment regulation exploring the interface with industrialized house-building

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Viking Anders; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : The industrialized house-building movement has emerged as aresponse to recurring criticism of the construction sector. It seeks toemulate management practices prevalent in manufacturing industries,including the use of standardized work processes and building systems. LÄS MER

 5. 5. The housing environment of people with severe mental illness

  Detta är en avhandling från Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Elizabeth Marcheschi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Supported housing facilities; people with severe mental illness; multi-place analysis; physical-environment affordances; social climate; social interactions; place attachment; quality of life;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bostäder med särskild service som upplevs ge möjlighet till socialt umgänge, avskildhet och återhämtning har positiva effekter på livskvaliteten hos människor med psykisk funktionsnedsättning. Vidare visar resultaten från denna avhandling att den visuella upplevelsen av miljön och upplevelsen av hemlikhet är betydelsefulla för att etablera en stödjande atmosfär. LÄS MER