Sökning: "hovpolitik"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet hovpolitik.

  1. 1. Hovpolitik Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

    Författare :My Hellsing; Örebro universitet.; [2013]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; History; Hedvig Elisabeth Charlotte; Gustaf III; familjen von Fersen; gustavianska hovet; elitkvinnor; politiska praktiker; hovpolitik; politiska sfärer;

    Sammanfattning : This dissertation examines political life at the Swedish Gustavian Court through Duchess Charlotte (1759–1818). She was the Swedish monarch’s sister-in-law and well-known for her political memoirs. This study reassesses the Duchess as a political agent in her own right by taking into account earlier neglected sources. LÄS MER