Sökning: "prehospital"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade ordet prehospital.

 1. 1. Challenges in prehospital emergency care : patient, spouse and personnel perspectives

  Författare :Kerstin Forslund; Venke Sørlie; Margareta Ehnfors; Margareta Gustafsson; Terese Bondas; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; challenge; prehospital; emergency; care; patient; spouse; personnel; chain; acute chest pain; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Prehospital emergency care (PEC) with the emergency call to the Emergency Medical Dispatch (EMD) centre is an essential part of the health-care system. It is important to obtain knowledge about the links in the PEC chain from the perspectives of those providing the service and those receiving it. LÄS MER

 2. 2. Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård

  Författare :Anna Abelsson; Lillemor Lindwall; Björn-Ove Suserud; Ingrid Rystedt; Johan Berlin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; simulation; learning; nurse; high-energy trauma; ambulance; simulering; lärande; sjuksköterska; högenergitrauma; ambulans; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den prehospitala akutsjukvården är ett komplext kunskapsfält som innebär att vårdaren skall kunna bemöta patient och närstående, bedöma skada, sjukdom och den aktuella situationen samt avgöra vilka vårdåtgärder som skall prioriteras.Patientens lidande kan lindras genom att vårdaren tränar färdigheter i ett prehospitalt kontext. LÄS MER

 3. 3. The fight against time in prehospital cardiac arrest - a true medical emergency

  Författare :Johan Holmén; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cardiac arrest; cardiopulmonary resuscitation; prehospital; out-of-hospital;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: The chances of survival after an out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) are one in ten. The majority of survivors have no or relatively mild neurological sequelae. Interventions are time critical and well-timed management is challenging. LÄS MER

 4. 4. Prehospital medical management in Swedish road tunnel incidents

  Författare :Johan Hylander; Anton Westman; Britt-Inger Saveman; Lina Gyllencreutz; Michael Haney; Stephen Sollid; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Road tunnel; incident management; disaster medicine; emergency medical services; e-learning; education; ambulance commander;

  Sammanfattning : Background: The complexity of modern road tunnel systems may delay an efficient rescue effort. Capable decision-making is needed to limit time to care. The Swedish ambulance commander, responsible for the on-scene ambulance personnel, may lack education and experience from managing road tunnel incidents. LÄS MER

 5. 5. Influence of The Education and Training of Prehospital Medical Crews on Measures of Performance and Patient Outcomes

  Författare :Hans Blomberg; Rolf Gedeborg; Jakob Johansson; Karl Michaelsson; Eldar Søreide; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ambulance; prehospital; education; CPR; stroke; trauma; outcome;

  Sammanfattning : Prehospital care has developed dramatically the last decades with the implementation of new devices and educational concepts. Clinical decisions and treatments have moved out from the hospitals to the prehospital setting. In Sweden this has been accompanied by an increase in the level of competence, i.e. LÄS MER