Sökning: "prehospital"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade ordet prehospital.

 1. 1. Challenges in prehospital emergency care : patient, spouse and personnel perspectives

  Författare :Kerstin Forslund; Venke Sørlie; Margareta Ehnfors; Margareta Gustafsson; Terese Bondas; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; challenge; prehospital; emergency; care; patient; spouse; personnel; chain; acute chest pain; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Prehospital emergency care (PEC) with the emergency call to the Emergency Medical Dispatch (EMD) centre is an essential part of the health-care system. It is important to obtain knowledge about the links in the PEC chain from the perspectives of those providing the service and those receiving it. LÄS MER

 2. 2. Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård

  Författare :Anna Abelsson; Lillemor Lindwall; Björn-Ove Suserud; Ingrid Rystedt; Johan Berlin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; simulation; learning; nurse; high-energy trauma; ambulance; simulering; lärande; sjuksköterska; högenergitrauma; ambulans; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den prehospitala akutsjukvården är ett komplext kunskapsfält som innebär att vårdaren skall kunna bemöta patient och närstående, bedöma skada, sjukdom och den aktuella situationen samt avgöra vilka vårdåtgärder som skall prioriteras.Patientens lidande kan lindras genom att vårdaren tränar färdigheter i ett prehospitalt kontext. LÄS MER

 3. 3. The fight against time in prehospital cardiac arrest - a true medical emergency

  Författare :Johan Holmén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cardiac arrest; cardiopulmonary resuscitation; prehospital; out-of-hospital;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: The chances of survival after an out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) are one in ten. The majority of survivors have no or relatively mild neurological sequelae. Interventions are time critical and well-timed management is challenging. LÄS MER

 4. 4. Influence of The Education and Training of Prehospital Medical Crews on Measures of Performance and Patient Outcomes

  Författare :Hans Blomberg; Rolf Gedeborg; Jakob Johansson; Karl Michaelsson; Eldar Søreide; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ambulance; prehospital; education; CPR; stroke; trauma; outcome;

  Sammanfattning : Prehospital care has developed dramatically the last decades with the implementation of new devices and educational concepts. Clinical decisions and treatments have moved out from the hospitals to the prehospital setting. In Sweden this has been accompanied by an increase in the level of competence, i.e. LÄS MER

 5. 5. Protection against cold in prehospital trauma care

  Författare :Otto Henriksson; Ulf Björnstig; Tore Vikström; Peter Naredi; Hannu Rintamäki; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hypothermia; prehospital trauma care; emergency medical services; passive warming; thermal insulation; heat loss; body temperature regulation; kirurgi; Surgery;

  Sammanfattning : Background: Protection against cold is vitally important in prehospital trauma care to reduce heat loss and prevent body core cooling. Objectives: Evaluate the effect on cold stress and thermoregulation in volunteer subjects byutilising additional insulation on a spineboard (I). LÄS MER