Sökning: "horace"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet horace.

 1. 1. Lipolysis in rabbit, dog and human adipose tissue : effects of noradrenaline, ACTH, theophylline, nicotinic acid, prostaglandin E1 and age

  Författare :Horace Micheli; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den romantiska texten : en essä i nio avsnitt

  Författare :Horace Engdahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Romantiken-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Voice of a Waning Empire : Selected Latin Poetry of Magnus Rönnow from the Great Northern War. Edited, with Introduction, Translation and Commentary

  Författare :Elena Dahlberg; Hans Helander; Outi Merisalo; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Magnus Rönnow; the Great Northern War; Charles XII; Peter I of Russia; Frederick IV of Denmark; propaganda literature; Neo-Latin; occasional poetry; Baroque style; allegory; emblematics; medals; Augustan poetry; Horace; Latin; Latin;

  Sammanfattning : The thesis contains selected Latin poetry by the Swedish poet Magnus Rönnow (1665‒1735), composed during the Great Northern War. The Carolean age (1654–1718) was the hey-day of Latin literature, eloquence and poetry in Sweden. Rönnow was one of the last Latin poets in this tradition, and indeed one of the most outstanding. LÄS MER

 4. 4. De mörka labyrinterna : Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel

  Författare :Mattias Fyhr; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gotik; gotisk roman; gotisk litteratur; skräckromantik; skräck; Inger Edelfeldt; Mare Kandre; Per Hagman; Alexander Ahndoril; Nikanor Teratologen; Magnus Dahlström; Bruno K Öijer; Åsa Grennvall; Horace Walpole; Ann Radcliffe; Matthew Gregory Lewis; Mary Shelley; Charles Maturin; Edgar Allan Poe; Lovecraft; Bret Easton Ellis; Neil Gaiman; Lovecraft; The Cure; Cortex; The Damned; Emperor; Fields of the Nephilim; Freddie Wadling; Joy Division; Sisters of Mercy; Lucio Fulci goth; vampyrer; monster; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De mörka labyrinterna : gotiken i litteratur, film, musik och rollspel

  Författare :Mattias Fyhr; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gotisk litteratur; Skräckfilm; Skräck i konsten; Rollspel;

  Sammanfattning : Behandlar Inger Edelfeldt, Mare Kandre, Per Hagman, Alexander Ahndoril, Nikanor Teratologen, Magnus Dahlström, Bruno K Öijer, Åsa Grennvall, Horace Walpole, Ann Radcliffe, Matthew Gregory Lewis, Mary Shelley, Charles Maturin, Edgar Allan Poe med flera.... LÄS MER