De mörka labyrinterna : gotiken i litteratur, film, musik och rollspel

Detta är en avhandling från Lund : Ellerström

Sammanfattning: Behandlar Inger Edelfeldt, Mare Kandre, Per Hagman, Alexander Ahndoril, Nikanor Teratologen, Magnus Dahlström, Bruno K Öijer, Åsa Grennvall, Horace Walpole, Ann Radcliffe, Matthew Gregory Lewis, Mary Shelley, Charles Maturin, Edgar Allan Poe med flera.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.