Sökning: "faith"

Visar resultat 1 - 5 av 227 avhandlingar innehållade ordet faith.

 1. 1. Environmental management of road maintenance

  Detta är en avhandling från Institutionen för anläggning och miljö

  Författare :Charlotta Faith-Ell; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Immigrant Swedish phonology : a study in multiple contact analysis

  Detta är en avhandling från CWK Gleerup

  Författare :Faith Ann Johansson; [1973]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Abstract is not available.... LÄS MER

 3. 3. The application of environmental requirements in procurement of road maintenance in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Charlotta Faith-Ell; Lennart Folkeson; Brian Atkin; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; green procurement; road maintenance; environmental management; environmental requirement; trucks; vehicles; Miljöteknik; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Sammanfattning : The Swedish Road Administration (SRA) is responsible for maintenance of the state-run roads in Sweden. The SRA also has an overarching responsibility for the state of the environment in the road transport sector. LÄS MER

 4. 4. The everyday life of young children through their cancer trajectory

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Laura Darcy; Karin Enskär; Faith Gibson; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young child; cancer; everyday life; health and functioning; transition;

  Sammanfattning : The young child’s experiences of living with cancer are crucial to providing evidence based care. The overall aim of this thesis was to explore and describe experiences of health and functioning in the everyday life of young children with cancer, over a three year period from diagnosis, to provide insights and suggestions to improve evidence based care. LÄS MER

 5. 5. The everyday life of young children through their cancer trajectory

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Laura Darcy; Karin Enskär; Faith Gibson; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young child; cancer; everyday life; health and functioning; transition;

  Sammanfattning : The young child’s experiences of living with cancer are crucial to providing evidence based care. The overall aim of this thesis was to explore and describe experiences of health and functioning in the everyday life of young children with cancer, over a three year period from diagnosis, to provide insights and suggestions to improve evidence based care. LÄS MER