Sökning: "företags"

Visar resultat 1 - 5 av 106 avhandlingar innehållade ordet företags.

 1. 1. Multinationella företags organisation : ett nyinstitutionellt ekonomiskt perspektiv på samordning

  Författare :Håkan Pihl; Kristianstad University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rättslig operationalisering av företags samhällsansvar : Särskilt om avtalsrätt, köprätt, konsumentköprätt, marknadsföringsrätt och aktiebolagsrätt

  Författare :Lovisa Halje; Daniel Stattin; Håkan Andersson; Maria Bergström; Ellen J Eftestøl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Corporate Social Responsibility; CSR; sustainability; corporate sustainability; legal operationalization; juridification; legalization; private law; contract law; sales law; marketing law; company law; Företags samhällsansvar; CSR; hållbarhet; hållbart företagande; rättslig operationalisering; förrättsligande; privaträtt; avtalsrätt; köprätt; konsumentköprätt; marknadsföringsrätt; aktiebolagsrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to explore and describe the possibilities for legal operationalization of CSR in contract law, sales law and consumer sales law, marketing law and company law. A supplementary aim is to identify regulation on and illustrate the regulatory context of CSR. LÄS MER

 3. 3. Företags ansvar/Marknadens retorik. En analys av företags strategiska kommunikationsarbete

  Författare :Magnus Fredriksson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rhetoric; Public relations; PR; Corporate identity; Corporate brand; Corporate social responsibility; CSR; Reflexive modernity;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse what rhetoric of responsibility Swedish corporations presents and the structural determinants fur such presentations. Corporate identity is the managerial use of rhetoric and other symbolical means to (re)present the corporation’s values, self-understanding and the interpretations made of the world. LÄS MER

 4. 4. Nya företags etablering på marknaden : en studie av mindre tillverkande företag

  Författare :Torbjörn Nilsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Miljöhänsyn : en del i företags styrning

  Författare :Åse Jansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Miljöledning Miljöledningssystem Miljöledning – strategi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER