Sökning: "avtalsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet avtalsrätt.

 1. 1. Logistikavtalet : Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

  Författare :Jakob Heidbrink; Göran Millqvist; Hannu Honka; Stockholms universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; logistik; transportorganisation; naturafullgörelse; avtalstyper; komparativ rätt; blandat avtal; avtalsrätt; kontraktsrätt; allmän kontraktsrätt; transporträtt; kontraktsbrottspåföljder; skadestånd; prisavdrag; hävning; Private law; Civilrätt; Transporträtt; Logistik; Logistics; Distribution; Types of Contract; Contractual Remedies; Contract law; Speciell avtalsrätt;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fastställa huruvida logistikavtalet ekonomiskt och juridiskt kan ses som en avtalstyp som följer för avtalstypen enhetliga regler. Utgångspunkten utgörs härvid av en analys av den transporträttsliga marknaden. LÄS MER

 2. 2. Den avtalsgrundade lojalitetsplikten : en allmän rättsprincip

  Författare :Anders Holm; Bo H Lindberg; Juha Karhu; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :law of contract; principle on loyalty; Sweden; avtalsrätt; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : There are a number of legal principles regulating contract law, of which good faith (bona fides) is one. In the Nordic countries the equivalence is the principle ofloyalty. The acceptance of this principle within Swedish contract law has increased during the last two decades, but the principle has not yet been subject to codification. LÄS MER

 3. 3. Avtalets räckvidd I : Om avtals tredjemansverkningar, särskilt vid tredjemansavtal och direktkrav

  Författare :Oskar Mossberg; Joel Samuelsson; Laila Zackariasson; Juha Karhu; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contract law; third parties; third party effects; third party contracts; direct claims; law and literature; law and rhetoric; law and humanities; topical jurisprudence; rhetorical hermeneutics; avtalsrätt; tredjemansavtal; direktkrav; retorisk hermeneutik; topisk retorik; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The idea that a contract should affect other people than the parties has seemingly always been a provocative notion. A contract binds the contracting parties – and only them – together in a legal relationship, and yet according to contemporary law a contract can have various legal effects for third parties, i.e. non-parties. LÄS MER

 4. 4. Oskälighet och 36 § avtalslagen

  Författare :Andreas Norlén; Ingrid Arnesdotter; Stefan Lindskog; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :law of contract; Sweden; avtalslagen; avtal; avtalsrätt; Sverige; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Section 36 of the Swedish Contracts Act stipulates that a term of a contract can be modified or set aside, if it is "unreasonable". The thesis discusses the meaning of the prerequisite "unreasonable" and how the meaning can and should be defined, using the means of legal science. LÄS MER

 5. 5. Tolkning och utfyllning : Undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema

  Författare :Joel Samuelsson; Håkan Andersson; Juha Karhu; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; avtalsrätt; Private law; Civilrätt;

  Sammanfattning : This is a thesis in contract law concerning the distinction between interpretation of contracts (“tolkning”) and construction of contracts (“utfyllning”) traditionally upheld within Scandinavian doctrine. To some extent, this distinction has always been a source of conceptual confusion, but in late-modern times, it has, in certain respects, become almost unintelligible – owing to the gradual loss of function of the form of rationality that originally sustained it. LÄS MER