Sökning: "emergy analys"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden emergy analys.

 1. 1. Making Sense of Environmental Values Wetlands in Kenya

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Charlotte Billgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental values; interdisciplinarity; economic environmental valuation; stakeholder analysis; emergy analysis; risk analysis; cultural theory; Kenya; wetlands; natural resource management; arena perspective; Miljövärden; tvärvetenskap; ekonomisk miljövärdering; stakeholder analys; emergy analys; riskanalys; kulturteori; Kenya; våtmarker; naturresurshantering; arenaperspektiv; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Sammanfattning : En av de viktigaste frågorna i världen idag är naturresurshantering. Med en väx-ande befolkning och hoten från klimatförändringar kommer förvaltningen av jordens naturresurser bli än viktigare, såväl för dagens generation som kommande generationer. LÄS MER

 2. 2. Att mäta och kommunicera hållbart en analys av ett svenskt jordbruk

  Detta är en avhandling från Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Anna Levin; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Resource use; sustainability; agricultural system; emergy-based foot- and fingerprint; ecosystem services; communication; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Geografi; Geography;

  Sammanfattning : Tools that highlight the human impact on ecosystems and the accelerating depletion of natural resources are essential in the strife towards a more sustainable way of living. Emergy analysis is a scientific and robust method to assess the degree of sustainability of human as well as natural systems. LÄS MER