Sökning: "cultural theory"

Visar resultat 1 - 5 av 675 avhandlingar innehållade orden cultural theory.

 1. 1. The Soapstone Birds of Great Zimbabwe Archaeological Heritage, Religion and Politics in Postcolonial Zimbabwe and the Return of Cultural Property

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Edward Matenga; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; soapstone Birds; Great Zimbabwe; archaeological heritage; cultural property; return of cultural property; cultural symbols; cultural rights; postcolonial theory; western hegemonic discourse; authorized heritage discourse AHD ; nationalism; fait accompli; natural justice; collecting; materiality theory; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : At least eight soapstone carvings of birds furnished a shrine, Great Zimbabwe, in the 19th century. This large stonewalled settlement, once a political and urban centre, had been much reduced for four centuries, although the shrine continued to operate as local traditions dictated. LÄS MER

 2. 2. Den nya stadens bibliotek : Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Hanna Carlsson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; experience economy; creative economy; cultural policy; digital media; digital technology; ethnography; practice-theory; public libraries; actor-network theory; urban development; information studies;

  Sammanfattning : This dissertation explores how perceived challenges and changing conditions for public libraries are translated and enacted in a local library setting. In 2008, Malmoe City Library, a public library situated in the third largest city of Sweden, initiated an ambitious strategy for renewal and change of their services. LÄS MER

 3. 3. Please Be Patient : : A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care

  Detta är en avhandling från Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

  Författare :Martin Gunnarson; Södertörns högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; haemodialysis; kidney transplantation; kidney failure; patienthood; culture; phenomenology; embodiment; medical practice; neoliberalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker de två behandlingsalternativ, hemodialys och njurtransplantation, som är tillgängliga för personer med njursvikt. I fokus för undersökningen står de former av person- och patientskap som skapas och upprätthålls i hemodialys- och njurtransplantationsvården samt i de njursjukas vardagsliv. LÄS MER

 4. 4. Representing Cultural Diplomacy : Soft Power, Cosmopolitan Constructivism and Nation Branding in Mexico and Sweden

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Cesar Villanueva Rivas; Växjö universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural Diplomacy; Theory of Representation; Soft Power; Cosmopolitan Constructivism; Nation Branding; Identity; Alterity; Mexican Culture and Swedish Culture; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study aims at understanding how representational theories can substantiate the field of Cultural Diplomacy by looking at three models: Cosmopolitan Constructivism, Nation Branding and Soft Power. This study aims at understanding how representational theories can substantiate the field of Cultural Diplomacy by looking at three models: Cosmopolitan Constructivism, Nation Branding and Soft Power. LÄS MER

 5. 5. Trans Cinema and Its Exit Scapes A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wibke Straube; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Transgender studies; transfeminism; queer; gender; feminism; multisensorial cinema; haptic spectatorship; touch; hearing; seeing; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; Trans Cinema; visual cultural studies; film theory; Transstudier; transfeminism; queer; genus; feminism; multisensorisk film; haptic spectatorship; beröring känsel; hörsel; seende; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; trans cinema; visuella kulturstudier; filmteori;

  Sammanfattning : Trans Cinema and its Exit Scapes är en kritisk och kreativ intervention med fokus på kulturella representationer av kroppar som bryter mot en könsbinär ordning i samtida film. Studien argumenterar för möjligheten att hitta utrymmen för “disidentification”, så kallade “exit scapes” inom filmerna. LÄS MER