Sökning: "compaction"

Visar resultat 1 - 5 av 138 avhandlingar innehållade ordet compaction.

 1. 1. Compaction- and strength properties of stabilised and unstabilised fine-grained tills

  Detta är en avhandling från Soil Mechanics and Foundation Engineering

  Författare :Per Lindh; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Väg- och vattenbyggnadsteknik; Compaction; Fine-grained tills; Strength; Civil engineering; Soil stabilisation modification; hydraulic engineering; soil mechanics; offshore technology; Material technology; Materiallära; materialteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Finkorniga moräner betraktas ofta som problemjordar inom anläggningsbranschen beroende på jordarnas känslighet för förändringar i vatteninnehåll och för deras tjälegenskaper. I dagsläget används endast en begränsad mängd finkorniga moräner i anläggningsbyggande. LÄS MER

 2. 2. Frequency Optimization of Vibratory Rollers and Plates for Compaction of Granular Soil

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Carl Wersäll; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; compaction; vibratory roller; frequency; resonance; vibration; sand; gravel; soil dynamics; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap;

  Sammanfattning : Vibratory rollers are commonly used for compaction of embankments and landfills. This task is time consuming and constitutes a significant part of most large construction and infrastructure projects. By improving the compaction efficiency, the construction industry would reduce costs and environmental impact. LÄS MER

 3. 3. Multivariate Synergies in Pharmaceutical Roll Compaction The quality influence of raw materials and process parameters by design of experiments

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Nabil Souihi; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Roll compaction; dry granulation; mannitol; dicalcium phosphate; design of experiments; orthogonal projections to latent structures; critical quality attributes; tablet manufacturing; quality by design; design space; near-infrared chemical imaging; texture analysis; modeling; scale up; instrumented roll; Johanson model;

  Sammanfattning : Roll compaction is a continuous process commonly used in the pharmaceutical industry for dry granulation of moisture and heat sensitive powder blends. It is intended to increase bulk density and improve flowability. LÄS MER

 4. 4. Micromechanics of Powder Compaction

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Erik Olsson; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Solid Mechanics; Hållfasthetslära;

  Sammanfattning : Compaction of powders followed by sintering is a convenient manufacturing method for products of complex shape and components of materials that are difficult to produce using conventional metallurgy. During the compaction and the handling of the unsintered compact, defects can develop which could remain in the final sintered product. LÄS MER

 5. 5. DNA Compaction at Surfaces

  Detta är en avhandling från Physical Chemistry 1, Lund University

  Författare :Marité Cárdenas; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polymer technology; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; gränsskikt; Ytkemi; Surface and boundary layery chemistry; cationic amphiphiles; DNA; Polymerteknik; surface; biopolymers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish DNA kan ses som en negativ laddad polymer som samtidigt har grupper som vill undvika vatten och därför bildas den karakteristiska dubbelspiralen. DNA och ett ytaktiv ämne (tensid) som är positivt laddad, bildar olika komplex. Dessa komplex är mycket mer kompakta än DNA själv. LÄS MER