Sökning: "Materiallära"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade ordet Materiallära.

 1. 1. Intermittenta flereggsprocesser : modeller och metoder för belastningsanalys

  Detta är en avhandling från Department of Production and Materials Engineering, LTH, Lund University

  Författare :Carin Adolfsson; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; materialteknik; Materiallära; Material technology; FEM; Milling; Sawing; Measurement; Model; Cutting; Force;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar utveckling och verifikation av mekaniska belastningsmodeller för bearbetningsprocesser där verktyget har flera skärande eggar, s.k. flereggsprocesser. LÄS MER

 2. 2. Automatic Quality Monitoring in GMA Welding using Signal Processing Methods

  Detta är en avhandling från Department of Production and Materials Engineering, LTH, Lund University

  Författare :Stefan Adolfsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Material technology; F; Signal Processing; Automatic Quality Monitoring; GMA welding; Materiallära; materialteknik;

  Sammanfattning : An ongoing continuous process of automatization of the production lines is used in industry to reduce production costs. Automatization of quality control should be seen as part of a cost reduction process, as well as of quality control of the welding. LÄS MER

 3. 3. Modelling of Granular Materials

  Detta är en avhandling från Department of Production and Materials Engineering, LTH, Lund University

  Författare :Aylin Ahadi; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; hydraulic engineering; Civil engineering; materialteknik; Materiallära; Material technology; binary mixture model; simulations; material modelling; finite element; granular materials; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral study is to develop and implement a material model for granular materials. The course of this work was concentrated upon a non-associated plasticity model with yield surface and the flow potential expressed in terms of the mean stress p and the third stress invariants I3. LÄS MER

 4. 4. Studies of moisture and alkalinity in self-levelling flooring compounds

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Anders Anderberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; alkalinity; SLC; floor screed; moisture transport; self-levelling flooring compound; Material technology; diffusion coefficient; materialteknik; Materiallära; secondary emissions; sorption isotherm;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har innemiljön och dess relation till hälsa rönt ett allt större intresse. En viktig aspekt i detta sammanhang har varit kopplingen mellan fukt i byggnader och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Macro-Geometric Defects, A numerical and experimental study of springback and surface defects

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Alf Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Simulation; Sheet-metal forming; Finite element analysis; Information exchange; Springback; Surface defects; Drawbead; Process analyse; Optimisation; materialteknik; Materiallära; Material technology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag har kravet på kortare ledtider i bilindustrin dramatiskt ökat behovet av effektivare utvecklingsmetoder vid varje steg i processutvecklingskedjan. För att minska de långa ledtiderna för framtagning av ett formningsverktyg har man introducerat Finita Element (FE) simulering av formningsprocessen. LÄS MER