Sökning: "hr doktorsavhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 399 avhandlingar innehållade orden hr doktorsavhandling.

 1. 1. Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare

  Författare :Per Thilander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personell work; line managers; HR professionals; interaction; interplay; HR transformation; shared service; institutional theory; rationalism; relationism; case study; armed forces;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Därför fick jag bara Godkänt... : Bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet

  Författare :Helena Tsagalidis; Robert Höghielm; Per Gerrevall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; types of knowledge; theoretical knowledge; practical mastery; appropriate action; reflection; key qualification; specific vocational knowledge and skills; levels of expertise; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The thesis aims at establishing what teachers of programme specific subjects state is the foundation for their assessment at the Hotel and Restaurant Programme (HR-programme). The theoretical framework of the thesis is based on social constructionism. The respondents were practising teachers of programme specific subjects at HR-programme. LÄS MER

 3. 3. Identification of novel BRCA2-binding proteins that are essential for meiotic homologous recombination

  Författare :Jingjing Zhang; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; meiosis; DSB; cancer; BRCA2; MEILB2; BRME1; HR; RAD51; DMC1; DDR;

  Sammanfattning : Meiotic recombination is a molecular process in which the induction and repair of programmed DNA double-strand breaks (DSBs) creates genetic exchange between homologous chromosomes and thus increases genetic diversity and ensures chromosome segregation. Breast cancer susceptibility gene 2 (BRCA2) is a potent cancer suppressor and is required for DSB repair by homologous recombination (HR) in mitosis. LÄS MER

 4. 4. Human Resource Management in Project-Based Organisations : Challenges, Changes, and Capabilities

  Författare :Karin Bredin; Jonas Söderlund; Henrik Holt Larsen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HRM; project-based organisations; people management systems; people capability; project management; line management; HR department; project capability; personalarbete; people capability; projektledning; linjechef; HR-avdelning; projekt; HRM; projektbaserade organisationer; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This doctoral thesis addresses human resource management in project-based organisations. The aim is to explore the challenges for HRM in project-based organisations and the changes in people management systems to meet these challenges. The thesis consists of a compilation of six papers and an extended summary. LÄS MER

 5. 5. Samarbete mellan kund och företagshälsovård : Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete

  Författare :Lisa Schmidt; Lotta Dellve; Ann-Beth Antonsson; Håkan Alm; Jan Johansson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational health services; client customer; collaboration; preventive occupational health and safety management; NPM; HR; mechanism; Företagshälsovård; kund; samarbete; förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete; NPM; HR; mekanism; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare när det saknas kunskap och kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) anlita en företagshälsovård (FHV) eller liknande resurs. Detta bygger på en programteori där FHV förväntas vara den externa resurs som behövs för arbetsgivare och arbetsplatser i arbetsmiljöarbetet. LÄS MER