Sökning: "collective service flats"

Hittade 1 avhandling innehållade orden collective service flats.

  1. 1. Andrahandskontrakt i folkhemmet : närmiljö och kvinnors förändringsstrategier

    Författare :Katarina Larsson; Thord Strömberg; Ann-Sofie Ohlander; Ulla Ekström von Essen; Örebro universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Women´s organisations; municipal planning; local environment; reproductive work; laundry; collective service flats; child care; political influence; regime theory; gender relations; historia; History subjects; Historieämnen; Historia; History;

    Sammanfattning : The thesis consists of three studies of problem areas from the 1940s and 1950s, in which women’s organisations in Örebro - a middle-sized Swedish town – demanded that municipal planning of the local environment should ensure that reproductive work, i.e. housework and care work, was organised in a way deemed satisfactory by women. LÄS MER