Sökning: "Women´s organisations"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Women´s organisations.

 1. 1. Andrahandskontrakt i folkhemmet : närmiljö och kvinnors förändringsstrategier

  Författare :Katarina Larsson; Thord Strömberg; Ann-Sofie Ohlander; Ulla Ekström von Essen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Women´s organisations; municipal planning; local environment; reproductive work; laundry; collective service flats; child care; political influence; regime theory; gender relations; historia; History subjects; Historieämnen; Historia; History;

  Sammanfattning : The thesis consists of three studies of problem areas from the 1940s and 1950s, in which women’s organisations in Örebro - a middle-sized Swedish town – demanded that municipal planning of the local environment should ensure that reproductive work, i.e. housework and care work, was organised in a way deemed satisfactory by women. LÄS MER

 2. 2. Genus och utbildning : ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning ca 1870-1970

  Författare :Ingela Schånberg; Ekonomisk-historiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; 1870-1970; SAF; LO; vocational education; gender ideology; gender division of labour; integration; girls´schools; Gender; Education; Ekonomisk och social historia; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The thesis is divided into three sections. The first, “From an education market to public education. The Swedish girls’ school 1874-1962”, deals with the integration of girls’ secondary education into the public education system, as well as with the strengthening and weakening of this special, gender-coded education. LÄS MER

 3. 3. Maktutövning ur ett organisations- och genusperspektiv. En studie vid tre vårdavdelningar

  Författare :Gunilla Albinsson; Kerstin Arnesson; Institutionen för elektro- och informationsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Organisation; Pedagogik; power; Pedagogy and didactics; resistance; gender; didaktik;

  Sammanfattning : The primary aim of the present thesis is to increase understandig of the relationship between organisational structure, gender and power. Understanding of this relationship requires a closeness to the individual being studied as well to the content and consequences of that individuals´actions. LÄS MER

 4. 4. Socialt kapital - relationer och tillit - för utveckling av kvinnors företagande

  Författare :Maria Bogren; Yvonne von Friedrichs; Anders Söderholm; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt kapital; relationer; tillit; företagande kvinnor; utvecklingsprogram; utvecklingsprojekt;

  Sammanfattning : Kvinnors företag ses som en resurs i regioners och länders utveckling. Tidigare forsk­­­ning har dock visat att kvinnors företag inte växer i lika stor utsträckning som mäns företag. LÄS MER

 5. 5. Läkarprofessionens feminisering : ett köns- och maktperspektiv

  Författare :Margreth Nordgren; Anita Nyberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : There is a pervasive assumption about the effects of gender composition that presumes that a devaluation and deterioration in professional prestige and power goes hand in hand with feminization of a profession. In this study about the Swedish medical profession, these assumptions are challenged through an analysis of structural processes and administrative reforms in the Swedish welfare state. LÄS MER